19-и Международен ден за премахване на насилието срещу жените

Насилието срещу жените е едно от най-разпространените и дълбоко вкоренени нарушения на правата на човека в света.

25 години след като ООН прие Декларацията за премахване на насилието срещу жените, Франция отново заявява своя ангажимент да се сложи край на всички форми на това насилие.

Констатацията

Насилието срещу жените продължава да съществува в целия свят. Според някои проучвания:

  • всяка трета жена става жертва на насилие по време на живота си;
  • през 2012 г. всяка втора жена, починала от насилствена смърт, е загубила живота си в резултат на насилие, причинено от нейния партньор или от член на нейното семейство;
  • през 2014 г. между 45% и 55% от жените в Европейския съюз са били жертви на сексуален тормоз от 15-годишна възраст.

Насилието срещу жените съществува навсякъде и във всички страни и общества, независимо дали е у дома, в училище, на улицата, на работното място, в интернет. Жените са първите жертви на това насилие по време на конфликт.

Твърде често банализирано и ненаказвано, насилието срещу жените се превръща в постоянно препятствие за човешкото и икономическото развитие. Жените по-трудно имат достъп до пазара на труда и по-често стават жертви на дискриминация.

Какво прави Франция по въпроса?

Франция подновява призива си към всички държави да ратифицират и прилагат безрезервно Конвенцията на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените. Днес в 37 държави изнасилването не се смята за престъпление, ако насилникът е женен или се ожени за жертвата. Международната общност трябва да се мобилизира, за да сложи край на безнаказаността на извършителите на насилие срещу жените и да предприеме всички необходими законодателни и правни мерки.

Като приоритет на петгодишния мандат на президента, равенството на жените и мъжете е в центъра на външната политика на Франция. То е приоритет и на френското председателство на Г-7 и на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Миналата седмица Общото събрание на ООН прие първата резолюция (инициирана от Франция и Холандия), която осъжда сексуалния тормоз на жени по целия свят.

В сътрудничество с европейските и международните си партньори Франция ще започне кампания за всеобщото приемане на Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която има за цел да повиши отговорността на всяка държава. В рамките на Съвета на Европа 14 държави все още трябва да подпишат или да ратифицират тази конвенция: Франция ги приканва незабавно да го направят, за да укрепят законодателната си уредба за закрила на жените срещу насилието.

Като част от международните усилия за прекратяване на насилието срещу жените, Франция подкрепя инициативата на ООН “Orange the World: #HearMeToo” / “Oranger le monde : #EcoutezMoiAussi”, която има за цел да повиши осведомеността по този въпрос.

публикувано на 07/12/2020

Нагоре