Антикорупционен закон : съвместно изявление на посланици

На 2 септември българският парламент отхвърли на първо четене проектозакона срещу корупцията по високите етажи на властта.

Това, че предложеният от правителството първоначален текст беше отхвърлен без по-нататъшно парламентарно обсъждане, е негативен сигнал в рамките на борбата срещу корупцията. Ефективната борба срещу корупцията е решаващ елемент от върховенството на закона. Европейската комисия поставя тази борба на водещо място в дневния ред в своите последователни доклади по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Тези доклади са одобрени от нашите правителства и от поредица правителства на Република България.

Надяваме се, че отхвърлилите проектозакона политическите партии (включително онези, които не гласуваха) ще представят възможно най-скоро нови идеи за справяне с този проблем, като по този начин покажат, че неуспехът в това гласуване не означава, че народните представители омаловажават борбата с корупцията на всяко едно ниво.

Това изявление е подписано от посланиците на страните-членки на Европейския съюз : Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Полша, Финландия и Франция, и се подкрепя от посланиците на Норвегия и Швейцария.

публикувано на 18/11/2015

Нагоре