Аташе по митническите въпроси [fr]

Френското аташе по митническите въпроси в България е базирано в София

Френската митница отговаря за защитата на икономическите и финансовите интереси на Франция. В услуга на гражданите тя се бори срещу международните измами и трафик.

Базирането на френски митнически аташета в чужбина дава възможност на митницата да разполага със стратегически инструмент в областта на борбата с измамите, като се отделя специално внимание на подобряването на обмена на информация и събирането на сведения. Тази задача стана особено важна в контекста на глобализацията, за да се противодейства ефективно на големия трафик на наркотици, цигари, подправени стоки и др.

Функциите на аташето по митническите въпроси:

Функциите на аташетата по митническите въпроси са групирани в три основни направления: борбата с измамите, митническата дипломация и икономическите въпроси.

Борбата с измамите е приоритетна задача на аташето по митническите въпроси, базирано в София. Това се отнася както за противодействието на незаконния трафик (на наркотици, контрабандни цигари, подправени стоки и т.н.), така и на икономическите и търговските измами.

Когато получава информация, позволяваща да бъдат разпознати и неутрализирани действащи във Франция мрежи, френската митница може законно и при определени условия да възнагради лицето, което предоставя тези сведения.

Аташето по митническите въпроси може да пътува из страната. Не се колебайте да се свържете с него (при пълна конфиденциалност).

Освен това в рамките на икономическата дейност на митницата аташетата по митническите въпроси понякога могат да отговарят на запитвания от международни търговски оператори, като дават съвети и информация.

Аташетата по митническите въпроси осъществяват и „митническа дипломация“, като представляват администрацията на митницата както пред френските дипломатически служби, така и пред публичните и частните администрации на държавата, в която са базирани и акредитирани.

Тази мрежа представлява основна и незаменима връзка на митницата с чужбина.

За контакт:

Тел.: +359 2 942 00 10
Факс: + 359 2 942 00 20

За повече информация за френската митница: www.douane.gouv.fr

публикувано на 20/05/2019

Нагоре