Ателиета на Френския институт и Campus France в България

За всички, които желаят да продължат обучението си във Франция

На 5 февруари 2016 (петък), Френският институт в България организира следните работни ателиета:

- Как да изготвим мотивационно писмо и CV според френските изисквания

- Как да се представим успешно на интервюто за прием в Sciences Po

Моля да заявите предварително участието си по мейл на адрес ateliers@institutfrancais.bg

Приложените документи с информация за CV-то, мотивационното писмо и интервюто ще ви дадат необходимата предварителна подготовка за участие в ателиетата.

/media/ec/95/f3afb27ce56e0c4668601e8aa23a/affiche-ateliers.pdf
/media/27/fd/60ca4ca8f40295d52e5847f2b3ea/entretien-sciences-po.pdf
/media/b0/1a/f83bf4cd8446d3c80af44d26f649/infos-sur-la-lettre-de-motiv.pdf
/media/ce/c1/573649b66d610568f4755c62c271/infos-sur-le-cv.pdf

публикувано на 18/11/2020

Нагоре