Българо–френско сътрудничество в областта на командироването на работници

На 25 май в Министерството на труда и социалната политика се състоя семинар, посветен на командированите във Франция български работници. В него взеха участие представители на френската администрация: Ив Калвез, зам.–генерален директор по труда в Министерството на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалог и полковник Яник Хери, ръководител на централния офис за борба с недекларирания труд.

Участниците представиха националното си законодателство в тази сфера, както и предвижданите промени в него. В заключение те се обединиха около необходимостта за задълбочаване на сътрудничеството между България и Франция с цел по–добра защита на правата на работниците и борбата със злоупотребите и недекларирания труд.

На 26 май дискусиите продължиха във Френския институт в присъствието на предприемачи, адвокати и синдикалисти. В тях се включи и Арно Емерио, постоянен представител на френските институции за социална сигурност към ЕС.

PNG

публикувано на 18/11/2020

Нагоре