Българскo участие в 6-ия Световен форум на водата (Марсилия, 12-17 март 2012 г.)

Световният форум на водата, по покана на Франция в партньорство със Световния съвет по водата, събира на всеки три години действащи лица, представители или не на институции, но ангажирани с плуридисциплинарните залози на отрасъла на водата и санирането. Този форум е привилегирован повод за обмен и диалог между политиците (правителства и изборни лица), международните организации, НПО, потребителите, предприятията, организациите на гражданското общество и експертите.

България бе широко представена на 6-ия Световен форум на водата благодарение на тясното сътрудничество между Агенциите по водата във Франция (а именно Артоа-Пикарди и Aдур-Гарон) и сектор “Институционално и техническо сътрудничество” на Посолството на Франция и тяхната съвместна подкрепа.

Българската делегация, водена от Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите, се състоеше от 10 души, представители на Изпълнителната агенция по околна среда, както и на четирите басейнови дирекции за управление на водите в България (Благоевград, Плевен, Пловдив, Варна).

Освен това, докато директорката на НПО "Земя завинаги" представляваше гражданското общество, то гласът на младите бе чут в Световния младежки воден парламент посредством двама млади българи, избрани сред много кандидати, за да представляват своята страната на това събитие : студент от Стара Загора и младата председателка на съвсем наскоро създадения Младежки парламент на Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район-Пловдив.

Този 6-и Форум на водата, който се определя като "Форум на решенията и ангажиментите", имаше три основни цели :
- осигуряване на благоденствие за всички
- принос за икономическото развитие
- опазване на планетата синя.

Това събитие бе и важен етап в подготовката на Конференцията на Обединените нации за устойчиво развитие "Рио+20", предвидена през юни 2012г.

За повече информация :
- 6-и Световен воден форум
- Световен младежки воден парламент

Dernière modification : 23/03/2012

Haut de page