Измамите във връзка с командироването на работници ще пoдкопаят самия европейски проект

Задължителната професионална лична карта е преимущество както за предприятията, така и за работниците в сектора на строителството.

Флер-ан-Ескребийо, Франция
04 януари 2017 г.

JPEG

Министър-председателят Бернар Казньов посети националната печатница във Флер-ан-Ескребийо (департамент Нор), където ще бъде изработена новата професионална лична карта за работниците в сектора на строителството. Г-н Казньов припомни борбата на Франция срещу нелегалната трудова заетост от 2012 г.

„С помощта на нашите партньори трябва да се борим с измамата на европейско равнище. Ако не постигнем заедно ефективна борба срещу свързаните с командироването на работници злоупотреби, ще бъдат нарушени устоите на самия принцип на свободно движение [...]Измамите във връзка командироването на работници ще подкопаят самия европейски проект. Командироването на работници представлява гибелна почва за всички популисти“, подчерта г-н Казньов.

публикувано на 18/11/2020

Нагоре