Борба с трафика на мигранти

Жан-Марк Еро, министър на външните работи и международното развитие: „Необходимо е на първо място да се засили контролът на общите външни граници и да се окаже помощ на мигрантите. »

Изказване на Жан-Марк Еро пред Сената, 25 август 2016

PNG

Франция е убедена, че само едно общоевропейско действие може да бъде противопоставено в отговор – по ефикасен и достоен начин и в унисон с принципите на солидарност и отговорност – на масивния приток на бежанци. Необходимо е на първо място да се засили контролът на общите външни граници и да се окаже помощ на мигрантите. В това отношение Франция допринесе активно за утрояването на средствата за координираните от агенция Фронтекс операции „Тритон“ и „Посейдон“, решение, което бе взето именно с тази цел на извънредното заседание на Европейския съвет от 23 април 2015. Необходимо е също така да покажем нашата солидарност с държавите, в които първо пристигат мигрантите. В тази връзка Франция е поела ангажимента да приема бежанци в рамките на т.нар. механизми за „презаселване“ (от трети държави) и „преместване“ (от друга държава членка на ЕС: Гърция или Италия).

Франция подкрепя също така създаването в страните на пристигане на приемни центрове (hotspots) по границата, успоредно със стартирането на програмата за преместване. В тези центрове трябва системно да се регистрират новопристигналите, да се отделят мигрантите, отговарящи на критериите за убежище, от останалите, които не отговарят на тези критерии и следователно трябва да бъдат върнати в страната им на произход, както и да се правят съответните проверки за сигурност.

От друга страна, Франция възнамерява да продължи и засили борбата с каналите за незаконна имиграция, канали за трафик на хора, които трябва да бъдат решително преследвани. Такава е целта на операция EUNAVFOR Med, започната на 22 юни 2015. Франция е удовлетворена също така от стартирането на 27 май т.г. от Европейската комисия на План за действие в областта на борбата с трафика на мигранти за периода 2015-2020, който предвижда по-специално изготвянето на списък на подозрителни кораби, използването на специализирани платформи за усъвършенстване на сътрудничеството и обмяната на сведения с финансовите институции, съвместна работа с доставчиците на интернет услуги с цел откриване и премахване на съдържания в интернет, качени от каналджии. Необходимо е да се осъществят проекти на място, способни да помогнат на държавите, от които произхождат или през които преминават мигрантите, като например Нигер, по-добре да управляват мигрантските потоци.

Шест месеца след срещата на върха ЕС-Африка в Ла Валета (ноември 2015) в Европейския доверителен фонд за стабилност и действия срещу незаконната миграция бяха приети 50 проекта на стойност 750 милиона евро за района на Сахел, басейна на езерото Чад и Африканския рог. Що се отнася до транзитните държави, ЕС разви ефективно сътрудничество с Турция (споразумението от 18 март т.г.), което позволи значително да се ограничат мигрантските и бежанските потоци и да се нанесе сериозен удар върху каналите на мафията.

публикувано на 18/11/2020

Нагоре