Да опазим водните ресурси

На 18 и 19 юни Френският институт беше домакин на специализиран семинар на тема „Плановете за управление на речните басейни – средство за борба с климатичните промени”, организиран съвместно с Министерството на околната среда и водите. Близо 40 френски и български експерти присъстваха на събитието.

През тази година, посветена на борбата с климатичните промени, това поредно събитие се явява продължение на конференцията-дебат за енергийната ефективност на сградите, която се проведе на 2 юни в зала „Славейков”. Министерства, местни власти и басейнови дирекции работят за опазването и управлението на водните ресурси с цел постигане на добро състояние и екологичен потенциал.

JPEG - 216.1 KB
Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България и Павел Гуджеров, заместник-министър, отговарящ за водите и адаптацията към климатичните промени
Френски институт

Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България и Павел Гуджеров, заместник-министър, отговарящ за водите и адаптацията към климатичните промени, откриха семинара, акцентирайки върху значението на сътрудничеството в международен контекст. При положение, че ситуациите на местно равнище и следователно приложимите решения са специфични, то френската и българската страна са изправени пред едни и същи въпроси, а Франция разполага с експертен опит и добри практики в сферата на управлението на водите.

Г-жа Орели Кароже от Министерството на екологията, устойчивото развитие и енергетиката, г-н Брюно Алапетит от Агенцията по водите Лоар-Бретан, г-н Франсоа Бодри от Агенцията по водите Рейн-Мьоза и г-н Арно Курткюис от Агенцията по водите Артоа-Пикарди посетиха специално София, за да вземат участие в този експертен семинар и да споделят своя опит.

JPEG - 219.1 KB
Арно Курткюис от Агенцията по водите Артоа-Пикарди и Франсоа Бодри от Агенцията по водите Рейн-Мьоза
Френски институт

България разполага с многобройни водни източници, все още слабо използвани. Те представляват богатство, но и предизвикателство в условията на климатично затопляне и рискове от замърсяване. Ако 37% от водните тела са с много добро качество, то 10% от тях са изложени на риск или са вече под въздействието на такъв, според последните официални проучвания. Наводненията също попадат сред рисковете, които трябва по-добре да бъдат управлявани, както припомниха това събитията от началото на 2015 г.

Широк спектър от проблеми стоят следователно пред българската страна: замърсяване, засушаване и наводнения, които изискват мащабни дейности по проучване и анализ, планиране, инженерство, надграждащи проекти, опознаване на екосистемите (ролята на влажните зони в превенцията на наводнения например).

Европейското законодателство, по-специално Рамковата директива за водите от 2000 г. и Рамковата директива за оценка и управление на риска от наводнения от своя страна са определили амбициозни и задължителни цели, както и строга рамка за изготвяне и прилагане на публичните политики.

Следваща среща:
9 юли: специализиран семинар на тема „Устойчиво управление на общинските отпадъци – добри практики от България и Франция

публикувано на 25/06/2015

Нагоре