Действията на Франция в Сахел [fr]

Страните от Г-5 Сахел (Буркина Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) са изправени пред многобройни предизвикателства: разрастване на терористичната заплаха и организираната престъпност, климатични промени, увеличаващо се население – фактори, които засилват нестабилността в региона. Заедно със своите европейски и международни партньори, Франция остава изцяло ангажирана в подкрепата си към държавите от Сахел и насърчаването на техните усилия за справяне с предизвикателствата.

Съвместни действия по молба на африканските държави

Още от началото на кризата със сигурността в Сахел Франция полага всички усилия за справяне с терористичната заплаха.

През 2012 г. терористични и радикални движения застрашаваха сигурността и националния суверенитет на Мали и заплашваха да наложат окончателно своя контрол върху големи части от територията на страната.

По искане на малийското правителство, Франция постави началото на военна операция Сервал на 11 януари 2013 г., подкрепяна от африканските и малийските военни части. Целта на операцията беше да изтласка терористичните групировки от северната част на Мали. Резолюция 2085 на Съвета за сигурност от 20 декември 2012 г. припомня необходимостта държавите членки на ООН, между които и Франция, да подкрепят Мали в усилията на страната за възстановяване на мира и сигурността.

Предвид постоянното присъствие и разпространението на терористичните групировки в целия регион, военна операция Баркан наследи на 1 август 2014 г. операция Сервал. Целта на операцията беше френските военни сили да предоставят подкрепа в по-голям мащаб на държавите членки от Г-5 Сахел в борбата им с тероризма. В този смисъл, френските военни сили работят в тясно сътрудничество с армиите на Сахел. През 2020 г. френски специални части, наред със специалните части на други европейски партньори, ще бъдат разположени в Мали под командването на операция Баркан в контекста на смесения отряд, наречен Оперативна група Такуба, за да подпомогнат малийските въоръжени сили.

Действията на Франция, както и тези на други международни партньори в Сахел, целят да предотвратят превръщането на региона в средище на несигурност, вследствие на разпространението на терористични групировки и на различни видове трафик (на дрога и оръжия, трафик на хора и най-вече нелегален трафик на мигранти), които също биха могли да представляват заплаха за сигурността.

Военната подкрепа на Франция в Сахел

4 500 френски войници са разположени
75 сътрудници, работещи върху реформата на системите за сигурност
8 700 обучени африкански войници
120 бойни операции през 2018 г.
14 милиона евро са дарени за материали и екипировка

Военните сили, част от операция Баркан, се намесват в контекста на сътрудничеството с армиите на страните от Сахело-сахарския регион и работят в полза на това държавите, които са част от нея, да придобият способността сами да опазват своята сигурност. Те работят заедно с:

• Смесените военни части на Г-5 Сахел;
Многопрофилната комплексна мисия на ООН за стабилизиране на Мали (МИНУСМА);
• Европейските мисии: EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali и EUCAP Sahel Niger.

Координирани действия, съчетаващи дипломация, отбрана и развитие

Терористичната заплаха не бива да бъде разделяна от икономическите, образователните, здравните и институционалните предизвикателства, пред които е изправен регионът. Ето защо в допълнение към незабавната подкрепа, оказана на местните военни сили, е от първостепенно значение да подхраним динамиката на мира и да насърчим устойчивото възстановяване върху здрави основи. Това убеждение е в основата на нашия координиран подход, обвързващ действията в сферата на дипломацията, развитието и отбраната.

Дипломатически действия

• Дейности за намиране на материална и хуманитарна подкрепа в региона;
• Подкрепа за създаването и разполагането на европейски и международни мисии;
• Подкрепа на диалога между малийското правителство и групите, подписали мирните договори от Алжир от 2015 година;
• Финансиране на близо 12 проекта с цел стабилизиране (разминиране, обучение на държавни служители, популяризиране на идеята за гражданственост и др.).

Подкрепа в полза на развитието

• Подкрепа на проекти, целящи улесняване на достъпа на хората от региона до основни услуги и създаване на условия за повече независимост чрез предлагане на обучения и работа;
• Заедно с Германия и Европейския съюз се поставя началото на Сахелския алианс, основаващ се на двойната цел едновременно да се подобри както координацията, така и ефективността на получената помощ. Членовете на Алианса инвестираха близо 1.9 милиарда евро в страните от Г-5 Сахел през 2018 г.

За повече информация относно дейностите на Франция в Сахел.

публикувано на 21/01/2020

Нагоре