Делегация на общинска полиция София на посещение в Марсилия

В рамките на френско-българското институционално сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, експерти от Столична община, отговарящи за обществения ред на общинско равнище, посетиха Марсилия от 28 октомври до 1ви ноември 2013 година за обмен на добри практики с техните френски колеги. Тази мисия бе подкрепена от сектор институционално сътрудничество на Посолството на Франция и от Столична община.
Българската делегация включваше Красимир Димитров, Директор по обществения ред и сигурността за град София, Стефан Стефанов, ръководител на отдел в общинска полиция София и Вероника Дойчинова, полицейски офицер. Делегацията бе приета от зам.кмета по въпросите на сигурността и превенцията, от Марк Лабуз, Директор на общинска полиция и отговарящ за сигурността на град Марсилия, както и от ръководители на административна полиция.
Бяха обменени мнения относно френския модел на управление на големи събития, механизмите на подобряване на административния капацитет на службите, както и относно придобиването на положителни практики в областта на подготовката, на управлението на полицейски мисии, съвместно със службите на националната полиция. Бяха осъществени посещения на терен, които допълниха програмата и позволиха на българските експерти да се запознаят с френските практики в областта на градската сигурност.

публикувано на 11/11/2013

Нагоре