Дейността на Франция в Сахел [fr]

Сахел е обширна територия с население от около 100 милиона души, обхващаща 5 държави : Буркина Фасо, Мали, Мавритания, Нигер и Чад (обединени в Г-5 Сахел). Изложен е на множество трудности и предизвикателства: разпространение на терористичната заплаха и организираната престъпност, изменение на климата, нарастване на населението… все фактори, допринасящи за уязвимостта на региона. На тези общи предизвикателства е необходимо да се даде едновременно политически и военен отговор, както и да се насърчи развитието.

Франция, редом със своите европейски и международни партньори, е изцяло ангажирана в подкрепа на усилията на държавите от Сахел.

Партньорски действия по искане на африканските държави

Франция е ангажирана в Сахел, подобно на други международни партньори, за да не позволи районът да се превърне в трайно огнище на нестабилност, където да се настанят терористични групи и престъпни дейности (по-точно трафик на наркотици и оръжие, на хора и нелегална миграция), застрашаващи сигурността му.

Военна подкрепа за държавите от Сахел

От самото начало на свързаната със сигурността криза в Сахел Франция се противопостави силно на терористичната заплаха. През януари 2013, по искане на правителството на Мали, Франция започна операция „Сервал“, за да отблъсне терористичните групировки в северната част на Мали, действайки в подкрепа на африканските и малийски сили.

Въпреки това военно участие терористични групировки продължават да се срещат на територията на целия район. През 2014 година операция „Бархан“ последва операция „Сервал“. Целта на „Бархан“ е да бъде оказана по-голяма подкрепа от френските сили на държавите членки на Г-5 Сахел. През 2020 година френски специални сили, редом със специалните сили на европейските партньори, бяха разгърнати в Мали под командването на операция „Бархан“, в рамките на съвместна група, действаща под името Task Force Takuba.

Френската военна подкрепа в Сахел

5 100 френски военни
75 специалисти, работещи на място
+ 7 000* войници от Г-5, преминали военна подготовка,
близо 750 обучения* за военна подготовка или боева поддръжка
* данни за 2019

Силите „Бархан“ действат в партньорство с армиите на държавите от сахело-сахарската ивица. Целта е тези държави да станат автономни в осигуряването на собствената си сигурност.

Действия, включващи дипломация, отбрана и развитие

Невъзможно е да се отдели терористичната заплаха от икономическите, образователните, здравните и институционалните предизвикателства, с които се сблъсква регионът. Ето защо е важно, в подкрепа на непосредствената помощ, оказвана на местните въоръжени сили, да се улесни динамиката на мира и да се постави на здрави основи устойчивото възстановяване. Това убеждение е в центъра на подхода, разработен съвместно от експерти в областта на отбраната, дипломацията и развитието.

Отбрана: Чрез мрежата си от посолства френската дипломация се застъпва пред своите партньори (държави, Европейски съюз, ООН) за оказване на материална подкрепа и подкрепа с хора на региона. През 2018 година на международната конференция за Сахел бяха набрани 414 милиона евро международни средства за съвместните сили на Г-5 Сахел.

Дипломация: На терен дипломацията работи в полза на мира, като подпомага диалога между всички страни (малийското правителство и подписалите групи) с оглед прилагането на Алжирските мирни споразумения. Целта е да бъдат намерени политически изход и възможности за развитие, насочени към трайно уреждане на ситуацията в Мали. Министерството на Европа и външните работи финансира близо дванадесет проекта за стабилизиране в най-широки области като разминиране, подкрепа за институциите и местните власти чрез подготовка на кадри, подкрепа за медиите и насърчаване на гражданството.

Развитие: Свързаният със сигурността отговор сам по себе си не е в състояние да спре кризите, чието начало се крие в структурните предизвикателства. Той трябва да е съчетан с подход, насочен към развитие. Ето защо, благодарение на повишените финансови усилия на Франция, Френската агенция за развитие и други френски оператори оказват подкрепа на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни проекти, насочени към улесняване достъпа на населението до основни услуги (вода, енергия, образование, здравеопазване) и създаване на условия за независим живот чрез обучение и заетост.

В рамките на Съюза Сахел, иницииран от Франция, Германия и Европейския съюз, Франция се ангажира на страната на големите финансиращи организации за развитие в името на двойната цел да бъде постигната по-добра координация и ефикасност на помощта. Към 31 декември 2019 година 25-те членове на Съюза са финансирали 873 проекта с марката „Съюз Сахел“, на обща стойност 17 милиарда евро, от които остават да се отпуснат 12,9 милиарда евро. Три години след създаването си Съюз Сахел постига конкретни резултати, най-емблематичните от които са: подкрепа за дейността на половин милион земеделци и животновъди, осигурен достъп до питейна вода за 5,6 милиона души, 3 милиона имунизирани деца.

Укрепване на европейската ангажираност и засилване на борбата с тероризма

Много европейски държави (Испания, Великобритания, Естония, Германия…) участват доброволно в европейските мисии в Сахел и оказват принос в борбата с тероризма в рамките на операция „Бархан“.

Инициативата Партньорство за сигурност и стабилност в Сахел (P3S), лансирана от Франция и Германия, бе представена по време на срещата на върха на Г7 в Биариц. P3S има за цел да подкрепи разгръщането на държавата и държавните администрации (по-специално на силите за вътрешна сигурност) и да укрепи наказателната система на държавите от Сахел. Амбицията ѝ е да подобри също така координацията между основните партньори на страните от региона.

PDF - 132.9 KB
Научете повече за Партньорството за сигурност и стабилност в Сахел
(PDF - 132.9 KB)

Партньорството от Динар, обявено от Франция през април 2019, е насочено към борба с незаконната търговия в Сахел, в допълнение на действията по P3S.

Коалиция за Сахел: улесняване на координацията

На срещата на върха в По, на 13 януари 2020 г., държавните ръководители на Франция, Буркина Фасо, Мали, Мавритания, Нигер и Чад създадоха Коалиция за Сахел. Коалицията има за цел да предостави колективен отговор на предизвикателствата в региона на Сахел, да обедини действията на държавите от Г-5 Сахел и техните международни партньори. Целта е последователни действия в рамките на Сахел, включващи всички механизми и участници, независимо от въпросите, към които са насочени – политически, свързани със сигурността или с развитието.

публикувано на 17/02/2021

Нагоре