Дипломатическа канцелария [fr]

Канцеларията е службата на посолството занимаваща се с политическите въпроси. Канцеларията, която е официален събеседник на българските власти по политическите въпроси, има следните задачи:

- да провежда външната политика на Франция в България. Тя следи за френските интереси и информира редовно българските власти за френската позиция, поддържайки с тях тясна съгласуваност;

- да благоприятствува за развитието на френско-българските отношения, а именно чрез установавянето на многобройни двустранни контакти, като официални посещения между двете страни;

- да предоставя на френското правителство постоянна информация относно вътрешната и външната политика на България. Канцеларията изготвя анализи относно текущите политически досиета, евентуално с помощта на другите служби на посолството.

С цел осъществяването на тези мисии, канцеларията поддържа редовни контакти с множество събеседници и в частност представители на българските власти.

публикувано на 20/05/2019

Нагоре