ЕКООБЩИНА 2018

Удължава се срокът за кандидатстване в конкурс “Екообщина 2018” до 31 август 2018. Всяка община може да се състезава в една или повече категории, като изпрати попълнен съответния въпросник. Общините могат да изпратят въпросниците на адрес: contact@ecoobchtina.bg или по пощата на адрес: гр. София, пл. “Славейков “3, Френски институт в България, на вниманието на Милена Иванова.

JPEG

ЕКООБЩИНА е конкурс, който има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, които представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие:

- енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища;

- управление на водите;

- управление на отпадъците;

- устойчива градска мобилност;

- управление на обществените пространства – категория, създадена през 2018 г.;

- Спорт и гражданско общество, създадена през 2018 г.

От създаването си конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка една от първите пет посочени по-горе области една голяма община (+ 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: +10 000) и една малка община (- 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: -10 000).

За да се насърчи по-широко участие от страна на общините, бяха опростени специализираните въпросници, които трябва да бъдат изпратени във всяка област, и общините се насърчават горещо да кандидатстват едновременно в няколко категории. Лауреатите на конкурса ще бъдат определени, от една страна, въз основа на техните отговори на въпросниците, изготвени от всички партньори в рамките на ЕКООБЩИНА; от друга, след тяхното участие в поне един от четирите специализирани семинара, които ще се проведат през 2018 г. във Френския институт в България. Четири специализирани журита, съставени от български експерти (университетски преподаватели, държавни служители, изследователи, журналисти и др.), ще класират кандидатствалите общини.

Нов момент в провеждането на конкурса през 2018 г.

E създаването на категория, специализирана в областта на спорта и гражданството, която ще бъде предназначена за гражданското общество. Родителски сдружения, спортни сдружения, училища, граждани… всички ще могат да кандидатстват, за да бъдат отличени за своите действия, благоприятстващи достъпа до спорт.

Партньори

Още от първото си издание конкурсът ЕКООБЩИНА се ползва от високия патронаж на президента на Република България и силната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Многобройни действащи лица са съпричастни към събитието – Националното сдружение на общините в Република България, сдружението ЕКОЕНЕРГИЯ, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници„ и Съюзът на урбанистите в България.

И накрая, ЕКООБЩИНА се спонсорира от френските предприятия Веолия, Сен-Гобен Вебер, Декатлон, Рено и Регионалния фонд за градско развитие

ЕКООБЩИНА има и своя официален сайт, където можете да намерите правилника на конкурса, въпросниците, местните добри практики и последните новини: ecoobchtina.bg

публикувано на 17/08/2018

Нагоре