Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Тази година, до 26 ноември, се провежда Европейска седмица за намаляване на отпадъците, имаща за цел да повиши информираността на гражданите към нуждата да ограничим генерирането на отпадъци и да създададем трайни нагласи в бита.

През 2015 година, в навечерието на Парижката конференция за климата (COP21), Министерството на Европа и външните работи стартира проекта „Зелено посолство“, насочен към намаляване на отпечатъка върху околната среда на френските дипломатически представителства в чужбина. По този начин „Зелено посолство“ и ЕСНО 2017 споделят едни и същи ценности, насочени към опазване на околната среда и отговорно потребление.

Посолството на Франция в България се включи и в двата проекта и започна да адаптира начина, по който работим, с конкретни мерки:

- рециклиране на хартия, картон, батерии и лекарства;
- използване на рециклирана хартия за принтерите;
- събиране с цел оползотворяване на тонери и електроника;
- използване на биопродукти за почистване;
- поставяне на енергоспестяващи електрически крушки в резиденцията;
- дадени указания за изключване на климатици и отопление в края на работния ден.

В същото време Посолството се включи и в опазването на биоразнообразието в България чрез инициативата си за развитие на пчеларството в градска среда и поставените два кошера, даващи редовно мед.

Нека опазим планетата за бъдещите поколения, като действаме днес!

PNG

публикувано на 18/11/2020

Нагоре