Европейска солидарност срещу Covid-19 [fr]

Изправени пред Covid-19, силата е в съединението. Няма да преодолеем тази криза без силна европейска солидарност в здравен и икономически план. Европейският съюз вече прие мерки, а усилията продължават както на европейско равнище, така и между самите страни. Европа показва солидарност в тези трудни времена.

Общ европейски отговор

Франция беше първата страна, която насърчи Европа да вземе мерки за преодоляване на кризата, като още на 10 март 2020 г. поиска да се свика извънредно заседание на Европейския съвет и призова за координиран подход по границите, за да се избегнат действия на принципа „всеки за себе си“.

Държавните и правителствените ръководители приеха седем мерки за координиране на нашите усилия в областта на здравеопазването, за защита на европейските граждани и за смекчаване на социално-икономическите последствия от епидемията:

 1. Споделяне на медицинско оборудване (средства за защита, респиратори и лабораторни комплекти) със създаването на първия общ запас от медицинско оборудване и възлагането на общи поръчки за закупуване на индивидуални защитни облекла. Това минава и през координирано усилие за увеличаване на производствения капацитет. Паралелно с това беше наложен разрешителен режим за износ извън Европа.
 2. Помощ за научноизследователската дейност за намиране на ваксина срещу Covid-19 чрез мобилизиране на бюджет от 140 милиона евро.
 3. Споделяне на усилията за връщане у дома на европейски граждани, блокирани извън ЕС.
 4. Облекчаване на движението в Европа не само на стоки чрез приоритетни коридори по вътрешните граници, по-специално на доставките за болници, магазини и фабрики, но и на хора, когато това е необходимо, и най-вече на погранични работници или на европейски граждани, които се завръщат у дома.
 5. Пренасочване за справяне с кризата на 37 милиарда евро от бюджета на политиката за сближаване на ЕС.
 6. Подкрепа за бизнеса и работниците чрез разхлабване на правилата за държавна помощ.
 7. Временно спиране на действието на Пакта за стабилност, за да се позволи на държавите членки отклонение от бюджетните правила в условията на пандемия.

Европейската комисия е натоварена с прилагането на тези мерки. В момента на европейско ниво се обсъждат и допълнителни мерки за справяне с безпрецедентната криза.

Борбата срещ Covid-19 в цифри:
40 милиарда евро от Европейската инвестиционна банка в помощ на дружествата със средна пазарна капитализация и малките и средни предприятия.
37 милиарда евро от бюджета на ЕС, пренасочени от политиката за сближаване, от които 650 милиона евро за Франция.
140 милиона евро за откриване на ваксина.
179 милиона евро могат да бъдат мобилизирани в подкрепа на освободените от работа и самостоятелно заетите лица.
+ 125 милиона евро за Механизма за гражданска защита на ЕС (съфинансиране на полети за репатриране и за закупуване на оборудване).
+ 3,6 милиона евро за Европейския център по превенция и контрол на болестите.

Към тези мерки е добавена и извънредната „програма за закупуване на активи при пандемия“ на Европейската централна банка, която ще изкупи дългови книжа на държавите и фирмите от еврозоната на стойност 750 милиарда евро през пазарите.

В средата на април 2020 ще се събере Европейският съвет, за да разгледа вече предприетите действия и солидарно да набележи средства за излизане от кризата. Необходим е ясен сигнал за координирани и солидарни действия. Средствата и начините ще бъдат солидарно набелязани и решени. Няма страна, която да е в състояние сама да преодолее кризата и солидарността трябва да остане наше водещо начало, сега и след епидемията.

Конкретност в солидарността

Бяха задействани европейски механизми за координация, споделяне на информация и добри практики и управление на кризи. Такъв е случаят с министрите, които са начело на засегнатите от кризата сектори, и по-специално с експертните комитети в областта на здравеопазването (например Комитета за здравна сигурност, в който Франция е представена от Министерството на солидарността и здравеопазването).
Държавните и правителствените ръководители вече проведоха три видеоконференции през март и се договориха за нова среща през април.

И накрая, солидарността между европейските държави намира всеки ден конкретно изражение в приемането на пациенти от най-засегнатите страни, за да бъдат те облекчени, в даренията на медицинско оборудване (например над 3 милиона маски, дарени на Италия от нейните съседки), в споделените усилия за връщане на европейски граждани, блокирани в чужбина.

Какво прави Франция в помощ на европейските си партньори?

Медицинско оборудване и средства за защита

 • За да помогне на Италия, първата европейска държава, засегната от кризата, Франция дари 1 милион маски, 20 000 защитни облекла и 2 400 защитни наметки.
 • Въпреки че сама е изправена пред растящи нужди в резултат на напредването на епидемията на нейна територия, Франция вече разреши в името на европейската солидарност износа на над 2,2 милиона произведени във Франция маски към други европейски държави.

Репатриране у дома на европейски граждани, блокирани извън ЕС
Франция взе активно участие в колективните усилия, изразяващо се по-специално в следното:

 • От края на януари, с 3 полета бяха върнати 150 европейски граждани от Ухан (заедно с 200 французи).
 • Франция превози европейски граждани в рамките на десетки свои търговски полети и операции по репатриране на блокирани в чужбина французи, като по този начин се включи в колективните усилия за репатриране в Европа на 250 000 европейци, от които над 100 000 французи.

Съзнавайки, че някои съседни страни са зависими от френските погранични работници, предоставящи съществени услуги, особено в областта на здравеопазването, Франция веднага предприе мерки тази работна ръка да може да продължи да работи (улеснения за преминаване на границата, запазване на гаранциите в областта на трудовото законодателство, социална и данъчна защита).

Какво правят останалите европейски държави, за да помогнат на Франция?

Германия, Швейцария, Люксембург и Австрия предложиха да приемат в болниците си пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи, по-специално от североизточна Франция (регион Гранд Ест), която е сериозно засегната от епидемията.
Бяха получени общо над 120 предложения за приемане на пациенти и бе направена необходимата организация за бързото им прехвърляне .

След обръщението на държавния секретар по европейските въпроси Амели дьо Моншален, записано на 31 март, бяха получени нови предложения в израз на солидарност, например от Австрия, която прие френски пациенти, за което ѝ благодарим.

PDF - 271 KB
COVID-19: la solidarité européenne à l’œuvre
(PDF - 271 KB)

публикувано на 07/05/2020

Нагоре