Форум „Поколение Равенство“ [fr]

Форумът „Поколение Равенство“ е най-голямата феминистка среща в световен мащаб през последните 25 години. Форумът е създаден по инициатива на ООН-Жени и е съпредседателстван от Франция и Мексико, в партньорство с гражданското общество и младежта.

След откриването си в Мексико Сити през март 2021, Форумът „Поколение Равенство“ ще достигне връхната си точка в Париж между 30 юни и 2 юли. Той ще събере държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на гражданското общество, младежта и частния сектор.

25 години след приемането на Декларацията и Програмата за действие от Пекин

Декларацията и Програмата за действие от Пекин бяха приети по време на четвъртата световна конференция на ООН преди 25 години. Те и до ден днешен дават най-изчерпателната рамка за постигане на независимостта на жените и за установяване на равенство между половете. Форумът ще сложи начало на световния план за засилване на равенството между половете. Ще бъдат поети конкретни и амбициозни ангажименти с цел задълбочаване на равенството в следващите пет години.

Форумът ще протече под хибридна форма :

  • Церемонията по откриване ще се проведе присъствено под ръководството на президента на Републиката, Еманюел Макрон.
  • В продължение на три дни посредством дигитална платформа ще бъдат организирани 90 събития, в които близо 500 личности ще вземат участие. Всички участници и участнички (гражданско общество, държавни органи, местни власти, международни организации, частен сектор, филантропски фондации, медии, университети, младежи) ще дадат своя принос, защото равенството между мъжете и жените засяга всички нас.

Нашата цел е да постигнем многостранни и устойчиви партньорства между поколенията, които ще допринесат за поемането на ангажименти и предприемането на действия на световно равнище по отношение на основни въпроси, свързани с равенството на половете.

За конкретни резултати: коалиции за действие на Форума „Поколение Равенство“ в Париж

6 коалиции за действие ще бъдат открити по време на Форума „Поколение Равенство“ през юли 2021.

Както по време на френското председателство на Г-7, тези многостранни партньорства ще свържат правителствата, гражданското общество и частния сектор, за да постигнат конкретни резултати, измерими в хоризонт от пет години на следните теми:

  • Насилие, основаващо се на пола
  • Икономическо правосъдие и права
  • Право на разпореждане със собственото тяло, здраве, сексуални и репродуктивни права
  • Феминистки действия за климатичното правосъдие
  • Технологии и иновации в услуга на равенството на половете
  • Феминистки движения и лидерство

Тези теми бяха посочени от ООН-Жени в тясно сътрудничество с гражданското общество, Франция и Мексико.

Близо 100 шампионки и шампиони на коалициите за действие са обявени от 19 април 2021 досега. Тяхната мисия е да изработят план за действие на сътоветната коалиция и да следят реализацията на ангажиментите до 2026 г. На 8 март 202, шампионите на коалициите за действие ни разкриха малка част от своите дейности, които ще бъдат официално открити в Париж. По време на парижкия форум към тях ще се присъединят дейци, защитаващи законови, финансови и програмни каузи или такива, които пледират в полза на равенството на половете.

Франция е една от страните шампионки на коалицията за действие „Право на разпореждане със собственото тяло, здраве, сексуални и репродуктивни права“. През следващите месеци тя ще мобилизира всички свои партньори, така че да осигури успеха на тази историческа среща. Ще се постави началото на френски инициативи в сферата на здравеопазването, спорта, културата. Здравната криза оказа много по-съществено въздействие върху жените и момичетата. Именно заради това последствията от пандемията върху равенството на половете са изцяло включени н работата на коалициите за действие на Форума.

Форумът „Поколение Равенство“ ще постави началото на механизъм за продължение на програмата „Жени, мир, сигурност, хуманитарни действия“ двайсет години след историческото приемане на резолюция 1352 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността. Този механизъм ще допълни и ще осигури полезно взаимодействие с коалициите за действие на Форума „Поколение Равенство“.

За повече информация относно коалициите за действие:

Уебсайт на Форума „Поколение Равенство“

За да станете деец с кауза

За да се запишете за Форума (широка аудитория и медии)

Линк към нашите социални мрежи: @GenEgaliteFR (Twitter, Facebook, Instagram) и „Forum Génération Égalité“ (LinkedIn и YouТube).

публикувано на 10/09/2021

Нагоре