Франция е на трето място в света по най–много иновативни компании

JPEG

Thomson Reuters публикува днес класиране на „най–иновативните компании“, което нарежда Франция на трето място в света. След решението на Cisco и Microsoft да инвестират във Франция в изследователската и развитийната сфера, както и в иновативни предприятия, тази класация потвърждава динамизма на нашата страна в тази област.

Иновациите са основна движеща сила на растежа. Във Франция бяха лансирани програми (NETVA, YEI, COOPOL Innovation), специално насочени към иновативните предприятия. Френската дипломатическа мрежа е мобилизирана в подкрепа на малките, средните, иновативните предприятия да развиват технологични партньорства с чуждестранни предприятия и лаборатории.

Нашите посолства ги подкрепят в чужбина, в това число и в рамките на инициативата „French Tech“, която валоризира цялостната френска екосистема от стартъпи: предприемачи, инвеститори и обществени оператори.

публикувано на 18/11/2020

Нагоре