Франция на първо място по привлекателност в Европа [fr]

Според наскоро публикувания от консултантската компания EY доклад „Барометър за привлекателността на Франция“, в края на 2019 г. Франция се превръща в първа дестинация за международните инвестиции в Европа.

С 1197 обявени проекта през 2019 г. Франция за първи път изпреварва Обединеното кралство (1109) и Германия (971). Тя запазва първото си място по отношение на производството и научноизследователската и развойната дейност, като продължение на силния напредък, отбелязан през 2017 г. и 2018 г.

Въпреки пандемията, плановете за инвестиции се запазват, като две трети от проектите за 2019 г. са осъществени или в процес на осъществяване.

Запознайте се със съдържанието на доклада:

- на френски : https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/05/Barom%C3%A8tre-EY-Attractivit%C3%A9-de-la-France-2020.pdf
- на английски : https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/05/Synth%C3%A8se-du-Barom%C3%A8tre-Attractivit%C3%A9-de-la-France-2020_UK.pdf

публикувано на 02/06/2020

Нагоре