Френска стратегия за Западните Балкани [fr]

По инициатива на президента Еманюел Макрон и на федералния канцлер Ангела Меркел на 29 април в Берлин се състоя среща на ръководителите на страните от Западните Балкани, в присъствието на върховния представител на Европейския съюз Федерика Могерини.

Тази среща даде възможност да се обсъдят предизвикателства, свързани с европейската перспектива на региона, както и да се подчертае значението на помирението, добросъседството и регионалното сътрудничество. Тук можете да се запознаете с „Френската стратегия за Западните Балкани“, която беше публикувана по този повод:

JPEG

Френска стратегия за Западните Балкани

От 2000 година насам и след края на въоръжените конфликти, свързани с разпадането на Югославия, бе постигнат значителен напредък относно стабилизирането и демократичното, икономическо и социално развитие на Западните Балкани (Словения, Хърватия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Черна гора, Сърбия). Словения се присъедини към Европейския съюз през 2004 г., а Хърватия през 2013 г.

Необходими са обаче още много реформи, за да се постигне трайно стабилизиране на региона и за да се приемат предизвикателствата, пред който той е изправен:

- политически (неразрешени спорове, въпреки че споразумението от Преспа представлява сериозен напредък и пример за регионален диалог);
- икономически и социални; трудности, свързани с устойчивото установяване на правовата държава;
- залози на сигурността;
- външни влияния, които отклоняват региона от европейското му призвание.

Изхождайки от това, президентът на Френската република изрази желание Франция да приеме действителна стратегия за Западните Балкани, за да се ангажира още повече със стабилизацията на шестте държави от Западните Балкани, които не са членки на Европейския съюз, с икономическото и социалното им развитие и с укрепването на правовата държава.

Конкретни мерки

I. Франция ще засили политическите си връзки с държавите от региона. През юли президентът на Френската република ще посети Сърбия. Тази година министърът на Европа и външните работи ще посети Албания и Косово. Други посещения на членове на правителството и парламента във всички страни от региона ще допринесат за задълбочаване на отношенията ни.

II. Франция ще засили двустранното си сътрудничество със страните от региона в четири области:

1. Икономическо и социално развитие с участието на Френската агенция за развитие (AFD)

На 25 февруари бе подписано междуправителствено споразумение със Сърбия. Останалите пет споразумения са в процес на договаряне.
AFD ще подпомогне регионалната интеграция на Западните Балкани в подкрепа на тяхното развитие и стабилизация. Ще подпомогне прехода им по пътя на устойчиво развитие, особено енергийния, екологичния и териториалния преход - области, в които AFD ще може да изтъкне опита си, френската експертиза, като същевременно допринесе за постигането на целите, определени от френските органи в областта на климата. AFD ще насърчи и проекти в областта на равенството между половете и ще подкрепи помирението и младежта чрез Регионалното бюро за сътрудничество за младежта (RYCO) на Западните Балкани (създадено по модела на френско-германското бюро за младежта OFAJ).
Предоставяната от AFD годишната помощ (първоначално между 100 и 150 милиона евро) ще насърчи финансиране от страна на други донори, по-специално от германската KfW, с която AFD поддържа тясно сътрудничество.

2. Сигурност

• Борба с незаконния трафик на малки оръжия и леки въоръжения: продължаване на прилагането на френско-германската пътна карта, която има за цел да насочи вниманието на страните от региона към конкретни мерки (по-специално свързани с обезпечаване на сигурността, борба с мрежите на трафиците, събиране на запаси от незаконни оръжия) и да координира предоставяната от международната общност подкрепа за борба с трафика на оръжия.
• Укрепване на двустранното ни сътрудничество, по-специално: създаване на постоянни звена за криминално разузнаване (ПЗКР).
• Борба с тероризма и радикализацията с оказана подкрепа за създаването на платформи за докладване на незаконно съдържание в интернет.
• Укрепване на механизма за оперативно сътрудничество по въпросите на вътрешната сигурност.

3. Правосъдие

• Продължаване на техническото сътрудничество в областта на борбата срещу трафика на наркотици, оръжия и хора, както и срещу организираната престъпност и корупцията.
• Установяване на ново сътрудничество в областта на финансовата и икономическата престъпност, на борбата с трафика на предмети на изкуството и защитени видове, които също могат да бъдат източници на финансиране на тероризма.
• Създаване на съвместни разследващи екипи с участието на всички страни в региона.

4. Отбрана

• Засилване на обмена със страните от региона (политико-стратегически диалози, посещения на военни органи).
• Поемане на командването на операцията EUFOR-Althéa, на 27 март т.г.
• Нарастващо предлагане на обучения за офицери от страните от Западните Балкани във френски училища и на граждани на тези държави във Висшия институт за изследвания в областта на националната отбрана (IHEDN).
• Подкрепа за участие заедно с нас на страни от Западните Балкани във външни операции.

III. Стратегията на Франция за Западните Балкани има за цел да подпомогне и допълни дейността на Европейския съюз в подкрепа на европейското сближаване в региона.

Тя допълва и предприетите дейности в рамките на Берлинския процес, в който Франция участва още от създаването му, и ще бъде отчасти проведена в рамките на френско-германското сътрудничество:
- борба с незаконния трафик на малки оръжия и леки въоръжения;
- подкрепа на Регионалното бюро за сътрудничество за младежта (RYCO) ;
- сътрудничество AFD /KfW ;
- съвместни посещения в региона.

публикувано на 03/05/2019

Нагоре