Френска стратегия за енергетиката и климата: Франция потвърждава ангажираността си за въглеродно неутрално общество [fr]

Министерството на екологичния и солидарен преход публикува френската Стратегия за енергетиката и климата, която определя рамката, водеща Франция към нисковъглеродно общество. Публикуването въпреки кризата на тези структуроопределящи за всички икономически сектори документи подчертава волята на френското правителство да запази напълно екологичните си амбиции. Стратегията засяга отраслите строителство, транспорт, селско стопанство, промишленост, енергетика и отпадъци и определя пътищата за постигане на въглеродна неутралност през 2050 година.

Като остава силно мобилизирано в управлението на епидемията от COVID-19, френското правителство продължава усилията си в борбата с глобалното затопляне. Френската Стратегия за енергетиката и климата, публикувана на 23 април 2020 г., е разделена на две части:

- Национална стратегия за намаляване на въглеродните емисии, която е пътната карта на Франция за постигане на целта за въглеродна неутралност през 2050 г. Франция беше една от първите страни, определили със закон тази цел, която днес се споделя на европейско равнище чрез Зелената сделка, предложена от Европейската комисия.
- Многогодишна енергийна програма, очертаваща пътя на Франция в енергийния сектор за следващите 10 години. Документът предвижда диверсификация на електроенергийния микс, така че делът на ядрената енергия да падне до 50% през 2035 г., този на възобновяемите енергийни източници да се увеличи до 33% през 2030 г., а потреблението на изкопаеми горива да се намали с 40% през 2030 година.

Тези документи ще имат конкретни последствия върху начина на живот на французите (затваряне до 2022 г. на електроцентралите, работещи на въглища; използване на над един милион електрически автомобила; подмяна на един милион котела, работещи с течни горива и др.) и ще позволят да се намалят общите емисии от парникови газове.

Представена през ноември 2018 г., френската Стратегия за енергетиката и климата беше преработена, за да се вземат предвид мерките, включени в Закона за енергетиката и климата, както и мненията и коментарите, изказани по време на междуведомствените консултации. Правителството разпространи последните версии на документите след този интензивен етап от консултации, приключил с публикуването им за обществено обсъждане.

Тези документи са предназначени да бъдат допълнени, за да включат елементи, които все още се разработват от инстанции като Европейската комисия, която работи за повишаване на европейските цели за намаляване на емисиите от парникови газове до 2030 г., и Гражданската конвенция за климата, която не е представила окончателните си заключения заради карантинните мерки.

Националната стратегия за намаляване на въглеродните емисии:
- Пълен текст на стратегията
- Резюме на стратегията
- Обобщение на стратегията в 10 точки
- Проект на стратегията в 4 страници

Многогодишна енергийна програма:
- Пълнен текст на програмата
- Резюме на програмата
- Обобщение на програмата в 10 точки

публикувано на 30/04/2020

Нагоре