Френски Институт в България [fr]

Разположен в сърцето на София, Френският институт принадлежи към мрежата от 160 центрове и институти в света. Той отвори вратите си през 1991 година. Неговата мисия е да разпространява френския език и култура в България и да насърчава обмена между френската и българската култури. За тази цел, той подкрепя проекти за сътрудничество в области като обучението и университетския обмен, културния и художествения обмен, административното, научното и техническото сътрудничество. Институтът предлага също така широк спектър от езикови курсове: от ранното обучение, предназначено за младите, до специализираните курсове в предприятие.

Официален уебсайт

Площад „Славейков“ № 3
п.к. 673, 1000 София
Телефон: +359 2 937 79 22
Факс: +359 2 980 12 01
Имейл: ifb@institutfrancais.bg

публикувано на 12/08/2019

Нагоре