Френски компютри за бежанците в България

Френското посолство предостави на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) в България пет компютъра, предназначени за бежанците и търсещите убежище в България.

На 16 февруари, в присъствието на представител на посолството, Роланд-Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в България и Никола Казаков, председател на Държавната агенция за бежанците, подписаха протокол за прехвърлянето на компютрите в зала на Регистрационно-приемателния център в кв. „Овча купел“, София.

Компютрите ще улеснят общуването на бежанците и търсещите убежище с техните близки, които често са разпръснати в различни държави, както и ще подпомогне тяхната интеграция в приемащата страна.

JPEG

публикувано на 18/11/2020

Нагоре