Френските археологически мисии

Въоръжените конфликти, грабежите, унищоженията, дело на човека и времето, природните бедствия са все явления, заплашващи множество археологически обекти на петте континента. Тази констатация императивно налага опазването, защитата и все по-задълбоченото проучване на всемирното наследство.

PNG

От седемдесет години насам Министерство на външните работи полага усилия в тази посока, като гарантира високо качество и непрекъснатост на проучванията и постоянно подпомага работещите на терен екипи по цял свят. По случай 70-годишнината на комисията за археологически разкопки и международната конференция в Абу Даби (2-3 декември 2016), посветена на застрашеното световно наследство и съпредседателствана от Франция, ние решихме да покажем тези наши усилия и да споделим с вас плодовете от многогодишния труд на хората, работещи в мисиите по места.

Запознайте се с целите и задачите на френските археологически мисии: обмяна на знания и умения между партньорите, подготовка нa млади изследователи, френски принос към най-модерните технологии, но и адаптиране на мисиите към новите предизвикателства в съвременния свят с оглед защитата на обектите в кризисните зони и възстановяването им след конфликти. Кампанията разкрива и участието на френските мисии в големите открития, като това на Човека от Тумай, намерен в Чад, или в емблематични разкопки като тези в Ангкор, Камбоджа, или Петра в Йордания.

Дипломация и археология: една система – една историческа връзка

Още в средата на XIX-ти век се зараждат тесни връзки между археологията, дисциплина, между чиито създатели е и Франция, и дипломацията. Интересът на дипломатите към археологията датира още от 1843 година, когато френските консули в Мосул Пол-Емил Бота и Виктор Плас откриват Хорсабад. През 1877 френският консул в Басра Ернест дьо Сарзек попада на шумерската цивилизация в местността Тело.

Процесът продължава и след Втората световна война, когато връзката археология-дипломация укрепва още повече със създаването – благодарение усилията на генерал Дьо Гол и на археолога Анри Сейриг – на консултативната комисия за френски археологически проучвания в чужбина или т.нар. Комисия за археологически разкопки.

Комисията обединява най-добрите специалисти за съответните географски райони и исторически периоди и ежегодно претегля научното качество на изследователските проекти, като предлага и научни насоки, които да бъдат следвани в чужбина. По този начин през 2016 година са финансирани 160 мисии на петте континента, между които 12 проекта, ръководени от млади археолози и свидетелстващи за поколенческото обновление на екипите.

Археологическите мисии, осъществявани в над 70 държави партньори по света, водят до засилено сътрудничество в областта на науката и висшето образование посредством отпускането на стипендии, създаването на международна изследователска мрежа и присъединяването на голям брой местни учени към разкопките. В света се изграждат плуридисциплинарни международни екипи, които работят съвместно при теренните проучвания.

Ползваща се с международно признание заради качествената си продукция и способността си за иновации, но и заради насърчаването на диалога с приемащите държави, френската археология се явява особено ценно дипломатическо преимущество в контекста на глобализацията в търговията и все по-голямата заплаха от страна на човека и климата за историческите ценности. Създаваните в продължителен период от време контакти на място позволяват едновременно поддържането и преоткриването на диалога с приемащата държава, независимо от политическите развития в нея.

публикувано на 08/12/2016

Нагоре