Френският план за възстановяване [fr]

С цел да се възстанови френската икономика след здравната криза министър-председателят на Френската република представи на 3-и септември 2020 г. плана за възстановяване „France Relance“ – пътна карта за икономическо, социално и екологично преобразуване на страната. Този план е резултат от широки консултации на национално ниво, които бяха проведени с идеята да се извлекат поуки от кризата.

Целта е да се построи Франция на 2030-а година. Мобилизираните за този план средства са в размер на 100 милиарда евро, което представлява една трета от годишния държавен бюджет. 40% са финансирани от Европейския съюз. Планът за възстановяване ще позволи на Франция да се позиционира както по отношение на секторите на бъдещето, за да създава (отново) стойност във Франция, така и по отношение на утрешните двигатели на растежа. Замисълът на плана е да даде нови възможности за младежта, за тези, които желаят да се преквалифицират или да придобият нови умения.

Възстановяването ще бъде зелено, социално и териториално. То ще позволи да се засили икономическият суверенитет на Франция и нейната технологична независимост.

PNG

Екология

Целта е Франция да се превърне в първата европейска икономика без въглерод. За да се постигне това, 30 милиарда евро ще бъдат заделени за четири приоритетни сектора: енергийно обновяване на жилищата, транспорт, земеделски преход и енергетика. Тези инвестиции ще позволят на Франция да се развива, като следва устойчива и справедлива форма на растеж.

Конкурентоспособност

Кризата ни напомни колко е важно да запазим индустриалното, научното и технологичното ноу-хау в критичните сектори (здравеопазване, земеделие, образование, промишленост, цифровизация), за да осигурим устойчивостта и суверенитета на Франция.

Планът за възстановяване цели да подпомогне още по-ударно дейностите на промишления сектор, и най-вече на малките и средните предприятия (МСП) и на дружествата със средна капитализация, които са основните двигатели на заетостта на местно ниво, с оглед да се засили икономическата независимост. 25 милиарда евро ще бъдат заделени, за да се подпомогне устойчивото възстановяване на микро-, малките и средни предприятия, които представляват една трета от икономическата дейност на френските фирми.

Сближаване

Както за всички страни във време на криза, голямото предизвикателство, което трябва да се преодолее през идните месеци, е да се избегне увеличаване на неравенствата във Франция. Възстановяването ще бъде солидарно, ще е от полза за всички французи и ще включва солидарност между поколенията, регионите и предприятията, независимо от размера им.

Изтеглете подробното досие с информация за плана „France Relance“ (на френски):

PDF - 2.6 MB
Dossier de presse - France Relance
(PDF - 2.6 MB)

публикувано на 15/09/2020

Нагоре