Френското образование в чужбина

На 23 ноември 2016 г-н Жан-Марк Еро, министър на външните работи и международното развитие, и г-жа Нажат Вало-Белкасем, министър на националното образование, висшите училища и науката, председателстваха съвместно среща, посветена на въпросите на френското образование в чужбина.

Тази среща даде израз на най-високо политическо ниво на волята за сближаване на опита, който притежават двете министерства, техните оператори и партньори, в служба на френското образование в чужбина. Тя бе продължение на първата среща на министерско равнище по въпросите на френското образование в чужбина, проведена преди две години и поставила началото на един нов диалог.

В условията на една все по-конкурентна международна среда и в момент, когато образованието се е превърнало в основен залог за развитие за всички държави, френската образователна мрежа в чужбина предлага сериозно предимство в услуга на френската общност и френските предприятия. Тя е и важен носител на влияние, на разпространение на френския език и на сътрудничество в образователната област.

Двамата министри направиха изводи от проведените действия и очертаха допълнителни насоки за развитие на мрежата. Те решиха да реализират амбициозна политика за обучение на кадрите с оглед постигането на още по-голям напредък, върхови педагогически постижения и привлекателност на мрежата от френски училища в чужбина.

За да стане френското образование достъпно за възможно най-голям брой хора – ученици, преподаватели и най-общо казано, за всички желаещи да учат и усъвършенстват френския език, г-н Еро и г-жа Вало-Белкасем обявиха началото на проект за френско цифрово училище в чужбина, с амбицията Франция да се превърне в пример за иновативни цифрови услуги в образованието.

публикувано на 28/11/2016

Нагоре