Граници, идентичности, трансфери: поредица от дебати

"Нито крепост, нито цедка: Европа – континент на имиграцията"

В рамките на поредицата дебати "Граници, идентичности, трансфери", Френският институт и Софийският университет Ви канят на първата конференция:
"Нито крепост, нито цедка: Европа – континент на имиграцията"

14 май 2018 (понеделник), 17:00 - 19:00
Софийски университет,
Зала 21 на Ректората,
бул. „Цар Освободител“ 15

С участието на:

  • Франсоа Eран (Колеж дьо Франс, социология и демография)

В обществения дебат за имиграцията нашият континент се разкъсва между два несъвместими образа на Европа – като крепост и като филтър. Как да се обясни подобно противопоставяне? Франция първа илюстрира това напрежение. От една страна, тя оказа слаба защита на търсещите убежище, които почукаха на вратата й от 2015 година насам; от друга страна, от петнадесет години тя издава ежегодно по 200 000 резидентски карти на мигранти от страни извън Европа, като се позовава най-вече на правата на човека, между които и правото на събиране на семейството. В Германия не откриваме подобна приемственост: страната мобилизира цялата си благотворителна сила, за да приеме временно търсещите убежище от военни конфликти, след което затваря вратата си. Що се отнася до Европейския съюз, поведението му е парадоксално: всяка година той приема, пропорционално на населението си, повече имигранти, отколкото САЩ, но по отношение на бежанците от Близкия Изток се раздвои. Франсоа Еран ще се върне към фактите, след което ще изследва причините за това толкова диференцирано третиране на мигрантите от единия край на Европа до другия, като тук бившите комунистически страни заемат особено място.

Вход свободен, симултанен превод български/френски.

Франсоа Eран е френски социолог, антрополог и демограф. Работил е по въпросите, свързани със социалността на французите, създаването на двойки, въз основа на трудовете на Ален Жирар, образованието, изборната активност и по въпросите на имиграцията. През юни 2017 г. е избран за професор в Колеж дьо Франс.
JPEG - 2.4 MB

публикувано на 07/12/2020

Нагоре