Хакатон на Парижкия форум за мир: набиране на кандидатури

Хакатон в рамките на Парижкия форум за мир, 11-13 ноември 2018, Голямата зала на Ла Вилет в Париж

Хакатонът в рамките на Парижкия форум за мир е събитие, насочено към мобилизиране на колективния разум в областта на социалните науки, информатиката, данните, икономиката по значими въпроси, свързани със световното управление и прозрачността на финансовата информация.

JPEG

Участниците, подпомагани от аниматори и ментори, ще работят върху прозрачността на финансовите данни с цел да предложат отговори на предизвикателствата, формулирани в четири теми от организациите партньори:

  • Прозрачност на бюджета на международните организации
  • Прозрачност на бюджетите на международните събития
  • Прозрачност на обществените поръчки
  • Публично оповестяване на финансова информация

Те ще трябва да предложат отговори, като разработят нови цифрови прототипи и решения в рамките на екипи от по 2 до 6 участници.

За участие могат да кандидатстват експерти, инженери, програмисти и дизайнери с интерес към предизвикателствата на световното управление и прозрачността на финансовата информация: срок до 19 октомври 2018, 18h (Парижко време – CEST).

За повече информация и формуляр за кандидатстване (на френски и английски): parispeaceforum.org/fr/hackathon/

публикувано на 07/12/2020

Нагоре