Химически оръжия: да сложим край на безнаказаността

От 2012 година насам международните механизми за разследване, пресата и неправителствените организации разкриха стотици случаи на атаки с химическо оръжие. Близо 14 000 души са били изложени на въздействието на токсични вещества, а стотици други са загинали от това. Повторяемостта на атаките говори за тревожно оспорване на забраната за използване на химически оръжия.

Франция не приема най-успешният режим за неразпространение да бъде безотговорно поставян под въпрос. Ето защо бе предложено създаването на международно партньорство срещу безнаказаността, с която се използва химическо оръжие. На 23 януари 29 държави си дадоха среща в Париж, за да поставят подписа си под една обща принципна декларация и да участват в конференцията за създаване на такова партньорство.

Какво представляват химическите оръжия?

Химическите оръжия са средства за масово унищожение, засягащи главно цивилни граждани.

Те използват токсичните свойства на химическите вещества, за да убиват, раняват или предизвикват временна нетрудоспособност. Употребата им е забранена с Конвенцията за химическите оръжия, приета през 1997 и днес ратифицирана от почти всички държави в света. Официалното определение за химическо оръжие включва едновременно токсичните химически вещества и техните прекурсори (т.е. всеки реагент, използван за производството на токсичен химически продукт), използваните средства за пренасянето им до крайната цел (боеприпаси, аерозоли…), както и всяко специфично оборудване, разработено с цел да служи във връзка с горните.

Защо ни е необходимо партньорство срещу безнаказаността в използването на химически оръжия ?

Като приемат принципната декларация, участниците заявяват волята си да се борят срещу употребата на химически оръжия. За целта те се задължават:
• Да събират, обработват и улесняват споделянето на информация, така че виновниците да отговарят един ден за действията си;
• Да публикуват в интернет сайт имената на замесените физически лица и организации, санкционирани с ясно заявената воля да бъдат изобличени (naming and shaming);
• Да използват съществуващите механизми, да предоставят всички документи за посочване на извършителите на атаките и да подкрепят многостранните усилия за преследването им;
• Да създадат форум за междудържавно сътрудничество, за да документират използването на химически оръжия, да насърчат споделянето на информация и да се обединят около общи позиции;
• Да оказват помощ на държавите, които се нуждаят от укрепване на капацитета си за преследване на виновниците.

Как се отнася партньорството към международните организации?

Партньорството не претендира в никакъв случай да заеме мястото на съществуващите международни механизми, нито да води собствени разследвания. Участниците в него се задължават да споделят информацията, с която разполагат, пред механизмите за разследване.

Защо е необходим интернет сайт?

Интернет сайтът бе открит от министъра на Европа и външните работи, Жан-Ив Льо Дриан, на 23 януари в рамките на конференцията, дала старт на партньорството.

Той обединява в единен списък всички имена на лица и организации, които държавите-участнички (по-точно САЩ, ЕС и Франция) са санкционирали за ролята им в химически атаки или за разработването на химически програми.
Наложените санкции от дадена държава или от група държави съответстват на собствената им правна уредба.

Кой участва в партньорството?

29 държави се включиха в конференцията, поставила началото на международното партньорството срещу безнаказаността в използването на химически оръжия. Те се задължиха политически, на базата на принципна декларация, да се борят с безнаказаността и да пазят международната система за сигурност. Групата основател на партньорството ще се разширява, тъй като остава отворена за участието на всяка една страна, която публично пожелае да припознае изложените в декларацията принципи. Всички държави, ратифицирали Конвенцията за забрана на химическите оръжия (192 към днешна дата), са поканени да се присъединят още днес към партньорството.

JPEG

публикувано на 29/01/2018

Нагоре