Хранителна сигурност, прехрана и устойчиво земеделие: френската стратегия [fr]

Хранителната несигурност засяга понастоящем всеки девети човек в света. Въпреки положените усилия се забелязва влошаване на ситуацията от 2015 г.а насам. През 2050 г. ще се наложи да бъде осигурено подходящо изхранване за 10 милиарда души и това въпреки ефектите, произтичащи от климатичните промени. За да отговорим на това предизвикателство е необходимо да преразгледаме нашите земеделски и хранителни системи и да работим в подкрепа на едно устойчиво земеделско развитие.

Заедно със своите партньори, Франция отговорно поема ролята си в полза на тази промяна. Нейната международна стратегия за хранителна сигурност, прехрана и устойчиво земеделие (2019-2024) представлява и новата ѝ посока на действие.

Няколко определения

Хранителна сигурност: Франция заимства определението за хранителна сигурност от Комитета за световна хранителна сигурност (http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/): Хранителната сигурност се състои във физическата, социална и финансова възможност на всеки един човек да си набави във всеки момент необходимото количество здрава и питателна храна, което да му позволи да удовлетвори своите хранителни нужди и предпочитания, за да води здравословен и активен начин на живот.

Недохранване: Недохранването е лошо хранително състояние, провокирано вследствие на недостиг на хранителни вещества от количествена и качествена гледна точка или вследствие на лоша преработка на хранителните вещества от организма.

Международен контекст

Гладът нарасна през последните години; напредъкът, постигнат в областта на недохранването, е прекалено бавен, а проблемът с наднорменото тегло се разпространява във всички части на света:

 • Повече от 2 милиарда души, тоест 26.4% от населението на света, са в ситуация на тежка или умерена хранителна несигурност.
  • 820 милиона души се намират в тежка ситуация на хранителна несигурност, тоест страдат от глад.
   • 6-ма от всеки 10 души сред гладуващите живеят в страна, засегната от конфликт.
   • 6-ма от всеки 10 души сред гладуващите са жени.
  • 1.3 милиарда души са в ситуация на умерена хранителна несигурност, тоест не разполагат с постоянен достъп до здравословна храна в достатъчни количества.
 • Наднорменото тегло засяга 670 милиона възрастни и се превръща във въпрос от първостепенно значение.
 • Африка е регионът, който остава най-силно засегнат от хранителната несигурност: 20% от населението е в състояние на хранително недохранване; проблемът с недохранването е все още широко разпространен, а процентите на затлъстяване бързо се увеличават.

Храната не липсва, но климатичните промени, конфликтите и бедността в селскостопанските региони възпрепятстват ежедневния достъп до качествени хранителни продукти.

Достъпът, обаче, до качествена храна остава основно условие за човешкото развитие. Цел № 2 за устойчиво развитие потвърждава желанието за създаване на един свят без глад до 2030 година.

Как да се борим срещу хранителната несигурност?

За да сложим край на неравенството и да осигурим необходимото изхранване на всеки е от първостепенно значение да преобразим нашите земеделски и хранителни системи. Земеделието трябва да се развива по-устойчиво и успешно в икономически, социален и екологичен аспект, така че да осигури хранителната сигурност и здравето на отделния индивид, но и да спомогне за развитието на страната.

5-те насоки на новата международна стратегия на Франция за хранителната сигурност, начин на хранене и устойчиво земеделие (2019-2024)

 1. Да подобрим световното управление за хранителна сигурност. Франция заявява своето желание да изиграе движеща роля в подобрението на ефикасността и координацията между международните партньори в тези области; в основата на това управление са институциите на ООН със седалище в Рим.
 2. Да развием устойчиви хранителни и земеделски системи, за да се справим с глобалното затопляне и загубата на биоразнообразие. Това е възможно чрез разпространението на устойчиви земеделски практики като агроекологията.
 3. Да дадем нов тласък на френската роля в храненето, за да предприемем подходящите мерки срещу различните фактори, водещи до недохранването на децата, бременните и кърмещи жени и да осигурим достъп до качествени хранителни продукти, питейна вода и добри хигиенни условия.
 4. Да подкрепим изграждането на устойчив хранително-вкусов промишлен сектор, като по този начин спомогнем за създаването на допълнителни работни места в селскостопанските региони, най-вече за младите. В действителност, в развиващите се страни именно хранително-промишления сектор представлява източник на работни места и затова трябва да бъде развиван. Приобщаването на семейните земеделски предприятия е ключов елемент в развитието.
 5. Да увеличим дейностите за отдаване на хранителна помощ на уязвимите общности и да подобрим тяхната устойчивост. В контекста на чести хранителни кризи е необходимо да позволим на тези общности да изградят своята хранителна независимост.

Какви мерки е предприела вече Франция ?

Франция поема задължението да осигури необходимото здравословно хранене за всеки чрез:

PDF - 5.5 MB
Stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable
(PDF - 5.5 MB)

публикувано на 24/10/2019

Нагоре