Хуманистичните ценности в центъра на тазгодишното издание на Седмицата на френските училища по света [fr]

С присъствието си в 139 страни, близо 500 учебни заведения и 355 000 ученици, записани през 2020 г. от предучилищна възраст до последните класове на гимназията, Франция е страната, която разполага с най-обширната извънгранична училищна мрежа. На всички континенти, френските семейства, както и такива от други националности, избират френското образование, съзнавайки неговите предимства.

Всяка година от 2017 насам, Седмицата на френските училища по света ни разкрива предимствата на френското образованието чрез многобройните инициативи на учебните заведения от мрежата на френските училища.

„Граждани и гражданки в равенство и солидарност: френското образование като средство за справяне с предизвикателствата на утрешния ден“: такава е темата на четвъртото издание на Седмицата на френските училища по света, която ще се проведе от 30 до 5 декември 2020 година.

Тазгодишното издание поставя фокус върху хуманистичните ценности. Хуманистични ценности, насочени към общото благо, чийто основен смисъл се прояви още по-ясно по време на световната здравна криза (необходимостта от взаимопомощ, благодарност към медиците и др.).

Хуманистични ценности, предадени на учениците чрез образованието, най-общо казано, но също така и посредством училищната среда (избирането на отговорници, заучаване на принципите на демокрацията чрез действията на ученическите съвети, поемане на ангажимент към избрани каузи…) и чрез многобройни образователни дейности (спортни и културни асоциации, редакция на училищни вестници, анимиране на интернет радиа, участие в различни клубове „посланици зайци“, хуманитарни дейности и такива от полза за околната среда.

Датите, които трябва да запомните: от 30 ноември до 5 декември 2020 година.

Датата 5 декември съвпада с тази на Téléthon, което е едно голямо солидарно, приобщаващо и мобилизиращо събитие, а през 2020 г. Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE) и Généthon (основна научна лаборатория на Френската асоциация срещу миопатиите-Телетон - AFM-Téléthon), празнуват тридесетата си годишнина.

публикувано на 08/12/2020

Нагоре