Икономическа привлекателност на Франция през 2020 г. [fr]

Според доклада за привлекателността на Франция за 2020 г. страната затвърждава първото си място като дестинация за европейски инвестиции, както и за научноизследователска дейност и промишлени инвестиции.

Анализът показва също така привлекателността на Франция по отношение на дигиталната икономика, борбата с изменението на климата, достъпа до капитал и разходите за труд.

Докладът за привлекателността на Франция за 2020 г., публикуван от Business France и главна дирекция „Държавна съкровищница“, събира широк спектър от икономически данни, свързани с индикаторите за привлекателност на Франция, базирайки се върху сравнение с 13 страни.

Стабилни структурни предимства

Новото издание на доклада подчертава колко здрави са структурните предимства на страната, като например инфраструктурата, телекомуникациите, производителността на труда, цената на електроенергията, както и пазарният потенциал, благодарение едновременно на нейното географско местоположение в Европа и на размера на вътрешния ѝ пазар.

Тези предимства позволиха на Франция да заеме челно място като дестинация за европейските инвестиции, изпреварвайки Обединеното кралство и Германия. В новото световно уравнение, което се очертава, особено показателно е, че Франция е и на първо място като дестинация за научноизследователска и развойна дейност в Европа и за инвестиции в промишлеността.

Ефективна политика в подкрепа на предприятията, засегнати от Covid-19

Благодарение на проактивната си политика и своевременната реакция на пандемията, Франция показа, че е способна да подкрепи своята икономическа структура и бързо да се върне към икономическия растеж. През 2020 г. възстановяването на икономическата активност през третото тримесечие достигна +18,7% спрямо +9% за страните от ОИСР. Франция засили действията си за преобразуване на своята икономика. Приемането на френския план за възстановяване мобилизира безпрецедентни средства в подкрепа на инвестициите, иновациите и модернизацията на промишлеността.

„Способността на икономиката да реагира е от ключово значение. Планираното излизане от кризата е също толкова важно. Френският план за възстановяване, обявен миналия септември, предвижда инвестиции във всяка област, която ще постави основата на икономиката на бъдещето: екологично преобразуване, промишлено производство, технологични иновации, професионално обучение. Също така планираме да създадем нови центрове за върхови постижения в областта на биотехнологиите и производството на енергия с нулеви въглеродни емисии. Този план ще ни позволи да засилим още повече привлекателността на страната ни и да поставим Франция начело във всички сектори на бъдещето“, подчерта Брюно Льо Мер, министър на икономиката, финансите и възстановяването.

Франция отговаря на очакванията на чуждестранните инвеститори

Докладът за привлекателността на Франция през 2020 г. показва, че страната успява да отговори на очакванията на чуждестранните инвеститори, които участваха наскоро в анкети, а именно:

  • засилване на дигитализацията на икономиката
  • борба с изменението на климата
  • достъп до капитал
  • намаляване на цената на труда

Източник: Прессъобщение на Business France, „Франция, сериозни предимства за още по-голяма привлекателност“, 10 декември 2020 година.

PDF - 5.8 MB
Доклад за привлекателността на Франция 2020 (на английски)
(PDF - 5.8 MB)
PDF - 140.2 KB
Ключови показатели 2020 (на английски)
(PDF - 140.2 KB)
PDF - 5.6 MB
Consulter l’intégralité du Tableau de bord de l’attractivité de la France 2020
(PDF - 5.6 MB)
PDF - 139.7 KB
Consulter les chiffres clés du Tableau de bord de l’attractivité de la France 2020
(PDF - 139.7 KB)

публикувано на 15/02/2021

Нагоре