Икономическа служба [fr]

Икономическият отдел на Главна дирекция „Трезор“ (ГД Трезор) към посолството на Франция е част от международната мрежа на Министерството на икономиката, финансите и промишления и дигитален суверенитет.

Тази мрежа се състои от експерти, свързани помежду си чрез службите на Министерството на икономиката, финансите и промишления и дигитален суверенитет и участващи във формулирането на икономическите и търговските политики. Тя отговаря на нуждите на държавата по отношение на икономическото разузнаване, международните преговори и анализи в областите на макроикономиката, финансите и държавните политики.

Икономическите служби в чужбина са мобилизирани в подкрепа на интернационализацията на предприятията и допринасят за привлекателността на Франция, за насърчаването на провеждащите се реформи и за икономическата политика на правителството. Те играят ролята на координатор на всички държавни участници в икономическия сектор, най-важният от които е Business France.

Икономическата служба в София има за основна цел да проследява и анализира икономическата и финансовата ситуация в страната и да представлява френските икономически интереси пред местните администрации, институции и организации. Службата поддържа диалог с властите по двустранните, европейските и многостранните въпроси в областта на търговията и финансите, в продължение на наблюдението, което службата осъществява по отношение на българската държавна политика.

Икономическата служба подготвя и координира организирането на официални посещения от икономически характер и движи, съвместно с партньорите си, Съветниците по външната търговия на Франция и Френско-българската търговска и индустриална камара, двустранните икономически отношения, проследявайки изпълнението на големите проекти и политическата и финансовата им подкрепа.

Секцията на Съветниците по външната търговия на Франция и Френско-българската търговска и индустриална камара допълват механизма за подкрепа и организиране на френската бизнес общност в България. Заедно с Икономическата служба те представляват френския екип, отговарящ за износа в България.

Адрес:
ул. „Оборище” 15, 3 етаж
София 1504
Телефон: +359 2 960 79 79
Факс: +359 2 960 79 80
Имейл: sofia@dgtresor.gouv.fr
За допълнителна информация: www.tresor.economie.gouv.fr/se/bulgarie

публикувано на 14/10/2022

Нагоре