Икономически оператори [fr]

Регионална икономическа служба
ул. „Оборище” 15, 3 етаж
София 1504
Тел.: + 359 2 960 79 79
Имейл: sofia@dgtresor.gouv.fr
Уебсайт: https://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/BG

Френско-българска търговска и индустриална камара (ФБТИК)
бул. „Цар Освободител” 8А, ет. 2,
София 1000
Тел.: +359 2 981 08 64
Имейл: contact@ccifrance-bulgarie.org
Уебсайт: https://www.ccifrance-bulgarie.org/bg.html

Комитет на съветниците за външна търговия на Франция в България
Уебсайт: http://bulgarie.cnccef.org/

публикувано на 09/04/2020

Нагоре