Институционалното и техническо сътрудничество (ИТС) [fr]

Служба „Институционално и техническо сътрудничество” към посолството на Франция в България се структурира около три приоритета: правова държава и добро управление; развитие в градска среда и въпроси на околната среда; подкрепата на уязвимото население. Служба ИТС се вслушва в потребностите на различните си партньори и е напълно отворена към гражданското общество.

Дейностите на службата по институционално и техническо сътрудничество се съсредоточават в следните три общи приоритета:

-  Институционално и административно сътрудничество чрез стипендии (Национално висше училище по администрация ENA и Национално висше училище за магистрати ENM) за служители на държавната и местната администрация и организиране на цикъл от конференции „Държавата през XXI-и век”.

  • За повече информация относно приоритета „Правова държава и добро управление” кликнете тук.
  • За повече информация относно стипендиите за Националното висше училище по администрация ENA и Националното висше училище за магистрати ENM кликнете тук.

-  Устойчиво развитие посредством Екообщина – конкурс, създаден през 2016 г. Екообщина подкрепя и награждава участниците (общини, сдружения, неправителствени организации), които се вписват в динамиката на устойчивите градове.

  • За повече информация относно конкурса Екообщина кликнете тук.
  • Относно приоритета „Устойчиво градско развитие” кликнете тук.

-  Уязвимо население (и по-специално населението, живеещо в сегрегирани квартали) посредством съфинансиране на проекти, ръководени от неправителствени организации, и други дейности, насочени към гражданското общество.

  • За повече информация относно проектите за подкрепа на уязвимото население кликнете тук.

публикувано на 08/02/2020

Нагоре