Институционалното и техническо сътрудничество (ИТС) [fr]

Служба „Институционално и техническо сътрудничество” към Посолството на Франция в България се структурира около три приоритета: правовата държава и доброто управление, развитието в градска среда и екологичните цели, подкрепата на уязвимото население. Служба ИТС се вслушва в потребностите на различните си партньори и е напълно отворена към гражданското общество.

Дейностите на службата по институционално и техническо сътрудничество се съсредоточават в следните три трансверсални приоритета:

• Институционално и административно сътрудничество посредством стипендии (Национално висше училище по администрация ENA и Национално висше училище за магистрати ENM) за национални и местни държавни служители и организиране на цикъл от конференции „Държавата през XXI-ви век”.
За повече информация относно приоритета „Правова държава и управление” кликнете тук.
За повече информация относно стипендиите за Националното висше училище по администрация ENA и Националното висше училище за магистрати ENM кликнете тук.

• Устойчиво развитие посредством Екообщина – конкурс, съществуващ от 2016 г. Екообщина подкрепя и награждава участниците (общини, сдружения, неправителствени организации), които се вписват в динамиката на устойчивите градове.
За повече информация относно конкурса Екообщина кликнете тук.
Относно приоритета „Устойчиво градско развитие” кликнете тук.

• Уязвимо население (и по-специално населението, живеещо в сегрегираните квартали) посредством съфинансиране на проекти, ръководени от неправителствени организации и други дейности, насочени към гражданското общество.
За повече информация относно проектите за подкрепа на уязвимото население кликнете тук.

публикувано на 26/08/2019

Нагоре