Исторически триумф за Париж и Франция

В сряда Международният олимпийски комитет (МОК) избра Париж за домакин на олимпийските и параолимпийски игри през 2024 година. Тази победа е гордост за Франция и за всички действащи лица, които застанаха зад тази кандидатура и съумяха да я наложат като очевидна реалност.

PNG

Огромна гордост за нашата страна е да организира отново тези игри 100 години след олимпийските игри през 1924 г., които за последен път са провеждани в столица ни. Победата е още по-хубава, тъй като има само победители : Париж 2024, Лос Анджелис 2028 и разбира се олимпийският дух.

Този успех е колективно постижение в резултат на пълната мобилизация на екипа на Париж 2024, на неговите основополагащи членове от цялата френска спортна общност, но също така и на представителите на икономическия и неправителствения сектор, на публичната сфера и на дипломатическата и образователната мрежа в чужбина.

Париж съумя да изготви най-добрия проект за 2024 г.

Благодарение на натрупания опит от предходните си кандидатури, Париж безпогрешно премина през всички етапи и не остави нищо на случайността. Изготви стегнат и същевременно зрелищен проект в самия център на Париж – двигател на прогреса и иновативен във всяко едно отношение проект.

Съзвучието на тези олимпийски и параолимпийските игри с въплъщаваните от Париж и Франция ценности на солидарност, устойчиво развитие и отговорност във всяко едно отношение ще ги отличават от всички предшествали ги.

  1. Социално отговорни игри в полза на хората: Париж 2024 ще подчертае обществената значимост на спорта чрез възпитателните му аспекти и полза за здравето. Игрите ще бъдат 100% достъпни. Замислени са като стимул за социалното включване, за да променят нагласите на обществото и да доведат до по-добра интеграция на хората с увреждания.
  1. Отговорни по отношение на териториите игри : Париж 2024 ще избегне построяването на големи и ненужни сгради и ще остави полезно за французите наследство. 95% от инфраструктурите вече съществуват. Двете съоръжения, които остава да бъдат построени, и 4500 предвидени жилища отговарят на действителните потребности на развиващия се департамент Сен-Сен-Дени.
  1. Икономически отговорни игри: при контролиран и финансиран в по-голямата си част от частния сектор бюджет, се очаква положителният икономически резултат на възлезе на над 10 милиарда евро, както и да бъдат създадени 250 000 работни места.
  1. Отговорни и по отношение на околната среда игри : с 55% по-ниски отделени емисии на въглероден двуокис в сравнение с игрите в Лондон през 2012 г., със 100% устойчиво хранене и със 100% електричество от възобновяеми енергийни източници в олимпийските съоръжения, игрите в Париж през 2024г. ще бъдат първите олимпийски игри, които се вписват в насоките на споразумението за климата, постигнатото в Париж през 2015 г.

Осъществената работа и тази, която предстои да бъде извършена от Организационния комитет на тези олимпийски игри пред следващите седем години, е огромна. Това е също така и преди всичко възможност за Франция да докаже отново умението си да организира спортни събития от световен мащаб, както и възможност за всички почитатели на спорта да се запознаят по оригинален начин с уникалното национално наследство на нашата страна.

публикувано на 18/11/2020

Нагоре