Изцяло дигитализирано образование?

Срещите на бъдещето с Ален Тийе
11 януари 2016 (понеделник)
18.30 – 20.00 ч.

Дебат във Френския институт в България
пл. „Славейков“ 3 , София 1000

Вход свободен, симултанен превод френски / български

PNG

Ален Тийе, ръководител на отдел във френското министерство на образованието и Светлин Наков, генерален директтор на Software University, ще обсъдят мястото на цифровизацията в образованието и темата за изграждане на цифровото училище – не само технологичен, но също политически и социално значим проект в областта на образованието.

„Срещите на бъдещето“ е поредица от дебати, организирани от Френския институт, които ще засегнат предизвикателствата на нашето време, представени от водещи учени по общодостъпен начин .

"Срещите на бъдещето" се фокусират върху настоящите и бъдещите промени, които се случват със света и обществата ни и ще търсят отговори за новите предизвикателства, пред които се изправяме, с акцент върху иновациите, технологичния прогрес и обещаващия успех на научноизследователската дейност, които биха могли да допринесат за по-добрия живот на обществата ни, или пък обратно – да ни отчуждят.

Ален Тийе е преподавател и експерт в областта на цифровизацията в образованието. Той е ръководител на Департамента по развитие и разпространение на цифровите ресурси към Дирекцията по цифровизация в образованието във френското Минситерство на националното образование, на висшето образование и на науката.

публикувано на 11/01/2016

Нагоре