Изявление в подкрепа към София Прайд 2018

Бихме искали да изразим своята подкрепа към всички участници на тазгодишния София Прайд, който ще се проведе на 9 юни 2018.

Както и в предишни години, София Прайд се включва към други прайд събития по целия свят, където лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) хора, с подкрепа от приятелите си, семействата си и други съюзници, се събират, за да отстоят принципа, че всички граждани трябва да имат еднакви права: да живеят, да работят и да обичат без страх от дискриминация.

Тази година е единадесетото честване на София Прайд в България, което ще се случи по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това дава важна възможност за изразяване на подкрепа за човешките права итолерантността, отпразнуване на разнообразието и осъждане на хомо- и трансфобията.

Зачитането и насърчаването на принципа на недискриминация, приет в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и във Всеобщата декларация за правата на човека, са основополагащи за развитието на толерантни и демократични общества, където уважението е на почит. Зачитането на човешките права, включително справедливост, равенство, недискриминация, както и свобода на изразяване и върховенство на закона, са основите, на които стъпват демократичните държави. Тези права и закрила трябва да са еднакво приложими и за ЛГБТИ хората.

За съжаление дискриминацията все още съществува в много държави. Макар и да приветстваме положителни промени на международно и национално ниво в борбата срещу насилието и дискриминацията, основани на сексуална ориентация и полова идентичност, изразяваме в същото време сериозна загриженост за актове на насилие, реч на омразата и дискриминация във всички части на света, извършени срещу лица заради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност. Отхвърляме и заклеймяваме всякаква форма на дискриминация на основата на тези признаци, която е несъвместима с клаузите на съответните международноправни документи в рамките на Обединените нации, Съвета на Европа и Европейския съюз.

Подписвайки настоящото изявление всички да се възползват от възможността да подкрепят и защитят тези ценности, да се включат в шествието на София Прайд, приемайки ЛГБТИ хората като равни граждани без предразсъдъци и дискриминация и да допринесат за ЛГБТИ равенството.

Очакваме с нетърпение Прайд празненствата и пожелаваме на всички мирен и изпълнен с гордост празник.

Подписали

Н. Пр. г-н Роланд Хаузер Посланик на Австрия
Н. Пр. г-н Катлийн Лоуган Посланик на Австралия
Н. Пр. г-н Франсоа Бонтан Посланик на Белгия
Н. Пр. г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес Посланик на Бразилия
Н. Пр. г-н Кевин Хамилтън Посланик на Канада
Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег Посланик на Република Хърватия
Н. Пр. г-н Ставрос Августидис Посланик на Република Кипър
Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен Посланик на Кралство Дания
Н. Пр. г-жа Пайви Блинникка Посланик на Република Финландия
Н. Пр. г-н Ерик Льобедел Посланик на Френската република
Н. Пр. г-н Херберт Салбер Посланик на Федерална република Германия
Н. Пр. г-н Майкъл Форбс Посланик на Ирландия
Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан Посланик на Държавата Израел
Н. Пр. г-н Стефано Балди Посланик на Италианската република
Н. Пр. г-н Роналд Дофинг Посланик на Ливанската република
Н. Пр. г-жа Берендина Мария тен Тъшър Посланик на Кралство Нидерландия
Н. Пр. г-жа Лиз Николин Клевен Гревстад Посланик на Кралство Норвегия
Н. Пр. г-н Грегъри Майкъл Андрюс Посланик на Нова Зеландия
Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм Посланик на Кралство Швеция
Н. Пр. г-н Хавиер Перес-Грифо Посланик на Кралство Испания
Н. Пр. г-жа Ема Кейт Хопкинс Посланик на Нейно Британско Величество
Н. Пр. г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Съединените американски щати

г-жа Мария Хесус Конде Представителство на Детски фонд на ООН (UNICEF)
г-н Матайс Льо Рут Представителство на Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR)
г-н Даниел Кадик Фондация Фридрих Науман

публикувано на 13/06/2018

Нагоре