Каква е амбицията ни за Европа?

Изказване на г-жа Натали Лоазо, министър по европейските въпроси
София, 19 януари 2018 г.

JPEG

Госпожо министър, скъпа Лиляна,
Госпожо Президент,
Дами и господа посланици,
Дами и Господа,

За мен е огромно удоволствие да бъда с вас днес. Радвам се, че имам възможността да се обърна към вас и чрез вас към българското гражданско общество. В зората на Новата година, позволете ми най-напред да отправя към вас най-топлите си пожелания за 2018 година.

А ако трябва да отправя друго по-специално пожелание, тук във ваше присъствие, то е разбира се отношенията, които свързват нашите две страни, да продължат още повече да процъфтяват. Отношенията между Франция и България са отдавнашни. Първият договор между нашите две страни е подписан през IX век. Те се характеризират с дълбоко приятелство, за което например свидетелства емблематичната фигура на вицеконсула Леандър Леге, който подкрепя българската кауза по време на Априлското въстание през 1876 г. Улицата, която тук в София носи неговото име, увековечава този спомен.
Приятелството, което свързва Франция и България, се поддържа постоянно чрез нови връзки. От 8 месеца насам те са особено интензивни и на най-високо ниво, тъй като президентът Макрон посети България в края на август, а ние имахме удоволствието да посрещнем през юни в Париж министър-председателя Борисов и през декември миналата година президента Румен Радев. Тази близост и това доверие ме подтикнаха да се срещна днес с вас в рамките на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Така че по случай Новата година пожелавам и естествено успех на Председателството.

Голямото предизвикателство, което трябва да поемем заедно през 2018 г., е зареждането с нова динамика на европейския проект. Предложенията на Франция за суверенна, единна и демократична Европа отекват в приоритетите на вашето председателство за по-сигурна, по-стабилна и по-солидарна Европа. Радвам се, че като нас и България избра за председателството си - и по същество за целия Съюз - амбицията. Тя може да разчита на подкрепата на Франция, както препотвърдих преди малко и пред г-жа Захариева и пред г-жа Павлова и с радост го правя отново и пред вас.

Последното изследване на Евробарометър от 20 декември показва, че европейските граждани са определено по-оптимистично настроени за бъдещето на Европейския съюз. Освен това за пръв път от 2010 г. насам седем на всеки десет европейци се считат за европейски граждани, а не само за граждани на тяхната страна. България е една от страните, където привързаността към Европейския съюз е най-силна. Това трябва да ни радва. При все това гражданите по целия континент изпращат редовно сигнали, които свидетелстват за въпросите, които си задават. Свързаната с Brexit несигурност, прекалено бавното икономическо и социално сближаване, срещаните трудности при овладяването на миграционните потоци, идващи от Изток заплахи, сериозността на терористичната заплаха, надигането на популистите и екстремистите. Това е сериозен парадокс, при условие, че е ясно, че големите предизвикателства на XXI век – независимо дали са геостратегически, икономически, екологични или свързани с цифровизацията, могат да бъдат сериозно поети, само ако излезем от националната рамка и като действаме на европейско ниво. Заедно и единствено заедно ние можем да влияем върху световните правила на играта.

В този контекст сме убедени, че всички заедно имаме нужда от преосноваване на Европа. Европейската сигурност, ценностите ни и социалният и икономически модел, на които държим, не са застрашени от Европейския съюз, а обратно, те се укрепват от Европейския съюз. Приемането от народите на европейското изграждане изисква европейците да вярват в способността на Съюза да ги закриля по-добре от световните проблеми, от отрицателните последици от глобализацията.Именно в този дух през септември миналата година Франция представи предложения за една суверенна, единна и демократична Европа. Моля позволете ми да ги представя през призмата на трите основни приоритета на българското председателство : сигурност, стабилност и солидарност – за да подчертая, че по същество чертаем едни и същи насоки.

  • 1. И така за Франция „преосноваването на Европа“ преминава най-напред през сигурността и закрилата, които са основополагащи за всяка политическа общност.

В областта на отбраната осъществихме напредък, какъвто бе невъзможно да си представим преди две или три години ; по-специално с установяването на постоянното структурирано сътрудничество. Радвам се, че България участва в него, участва в тази инициатива, във връзка с която понастоящем трябва бързо да поставим началото на първите конкретни проекти. Настоящата работа относно Европейския фонд за отбрана е друго също толкова важно достижение и след 2019г., надяваме се, отпускането на първите европейски финансови средства за развитието на отбранителната индустрия. Работата на председателството ще бъде от съществено значение, както и подкрепата му в сектора на гражданската сигурност, за укрепване на европейския механизъм за гражданска защита, който предложи Комисията: нашите съграждани трябва да могат да видят, че Европейският съюз реагира по конкретен, солидарен и амбициозен начин при горски пожари, наводнения или природни бедствия.

Освен сигурност съгражданите ни очакват от Европа да осъществява ефективно колективното управление на миграционните потоци, които не трябва да дестабилизират Съюза. С времето пътищата се променят, но явлението е устойчиво. Европа е длъжна да приема достойно бежанците, както и да осигурява действителното завръщане на нелегалните икономически мигранти, които не могат да останат. Именно такъв основан на солидарност и отговорност подход трябва да продължи да привилегирова Европейският съюз и той дава първите си плодове. Трябва да действаме едновременно във вътрешен план, като прилагаме схемите за преместване и презаселване на бежанци и като постигнем - надяваме се по време на българското председателство - съгласие относно реформата на системата за убежище, и да действаме също така във външен план, като гарантираме сигурността на външните граници на Европейския съюз и като работим в тясно сътрудничество с държавите на произход и с транзитните държави за мигрантите.

И накрая трябва да укрепим общата външна политика, за да позволим на Европа да защитава интересите си и да насърчава ценностите си. Знам колко е важна тази тема за България, която се намира на кръстопът на много светове.

Стратегическият ни интерес на първо място е да допринесем за стабилизирането на Западните Балкани. Затова сме за разширяването в една преоснована Европа. Разширяването обаче е взискателен процес от гледна точка на приемането на достиженията на Европейската общност, на икономическите реформи, зачитането на принципите на правовата държава. Не трябва да си определяме изкуствени срокове, а да развиваме конкретни сътрудничества с тези страни, по-специално като следваме начертаните насоки на работа в Триест през юли миналата година. В това именно се състои според нас залогът на срещата на върха ЕС-Балкани на 17 май тази година в България.

Що се отнася до Турция, тя е стратегически партньор в много отношения : по-специално в областта на миграциите, тероризма и регионалните кризи. Поради това Франция, както и България, желае да се поддържа тесен и взискателен диалог с Анкара, основан на поетите от самата Турция ангажименти относно правата на човека. Ясно е обаче - и всички го признаваме - че настоящото положение не дава възможност за какъвто и да било напредък понастоящем в рамките на процеса по разширяване. Турция взе своите политически, суверенни решения и именно в резултат на тези решения днес не е възможно да се отиде по-далеч в рамките на процеса по разширяване. Ние зачитаме решенията на Турция, но е въпрос и на уважение към нашия партньор да му кажем какво е положението по отношение на преговорите за присъединяване, а именно, че са в период на застой.

Защото сигурността на европейците предполага насърчаване на нашите общи европейски ценности и по-специално на съблюдаването на принципите на правовата държава. Тези ценности не подлежат на договаряне. Всяка държава членка е поела такова задължение и трябва да го спазва. Това изисква постоянна бдителност и решителност. Това впрочем не е характерно за правовата държава, но се отнася и до задължителната борба с корупцията.

  • 2. Европа, която закриля съгражданите си, Европа на стабилността и на солидарността, след което Съюз, който върви напред по пътя на икономическото, данъчното и социалното сближаване.

Социалното сближаване означава повишаване на нивото на закрила на работниците, за което благоприятства и по-добрата борба с измамите и злоупотребите. Миналата есен постигнахме споразумение в Съвета за преразглеждане на директивата за командированите работници, което даде възможност да се покаже нагледно какво искаме в колективен план: висока амбиция за по-закрилящи социални правила навсякъде в Европа. България изигра ключова роля за намирането на амбициозно и удовлетворително решение в Съвета и държа да приветствам нейната ангажираност.

Вярно е, че постигането на по-висока социална закрила навсякъде в Европа ще отнеме време, но главното е да имаме обща посока. Щастлива съм, че успяхме да работим ръка за ръка с България, за да постигнем това. Очакват ни и други усилия в социалната сфера, както и в областта на данъчното облагане, в която целта ни е да постигнем коридор на ставки на корпоративния данък. Решени сме да постигнем напредък в тази посока.

  • 3. И накрая вашето председателство извежда на преден план и идеята за солидарна Европа, като основателно поставя акцент върху бъдещето на Европа и нейната младеж.

Всъщност трябва да успеем да ѝ гарантираме бъдеще, изпълнено с благоденствие. С оглед на това, че повечето от професиите ще претърпят развитие в следващите години, трябва да посветим повече европейски фондове на образованието и продължаващото обучение и по-специално на придобиването на цифрови компетентности. Също така трябва да дадем възможност на младите европейци да прекарват повече месеци в друга страна. Именно поради това Франция застава зад проекта за създаването на европейски университети чрез свързване в мрежа на университетите от редица страни.

Грижата за младите означава и да се насърчава Европа, която е сред първите поели предизвикателствата на нашето време. Така Европейският съюз трябва да остане световен лидер в борбата с изменението на климата. Такава мобилизация засвидетелствахме неотдавна по време на срещата на върха За една планета („One Planet Summit“) на 12 декември миналата година в Париж, в която взе участие президентът Радев. В края на 2018 г. 24-ата Конференция на страните участнички в Рамковата конвенция на ООН за промените в климата (COP 24) в Катовице в Полша ще бъде важен етап в прилагането на споразумението за климата от Париж. Да регулираме големите климатични промени, да регулираме цифровата революция и по-специално мястото, ролята и отговорността на големите цифрови платформи, както и да адаптираме нашите данъчни системи към новата икономика, като ги използваме - тези цифрови платформи - в по-голяма степен. В това отношение приветствам активността на българския комисар, г-жа Мария Габриел.

  • 4. Сигурна, стабилна и солидарна Европа : както виждате амбициите на Франция за Европа се вписват в трите основни насоки на вашето председателство, което освен това ще трябва да се справи с два невероятно сложни преговорни процеса.

Имам предвид Брекзит, разбира се: още от края на месец януари ще започнем да обсъждаме в рамките на първия Cъвет по общи въпроси под българско председателство преходния период, преди да започнем разглеждането през март на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Но също така и дискусиите относно бюджета на Европейския съюз след 2020 г. Тези дискусии ще започнат неформално през февруари. Това е основна тема, която е свързана с ежедневието на европейските граждани посредством по-специално общата селскостопанска политика и кохезионните фондове. Ясно е, че това обсъждане ще бъде трудно, тъй като ще трябва да се вземат предвид едновременно последиците от излизането на Обединеното кралство – а именно на държава с голяма вноска в бюджета на Европейския съюз - и необходимостта да се финансират новите приоритети : сигурност, управление на миграционни потоци, иновации, научно-изследователска дейност. Знам колко е важна кохезионната политика за развитието на България. Франция също се ползва от тези фондове и държи на продължаването на тази политика. Тя ще трябва да намери полагащото ѝ се място и според нас трябва да се обвърже със зачитането на ценностите на ЕС, като принципите на правовата държава, както и със сближаването на социалните и фискални стандарти.

Преди да заключа, искам да споделя с вас две убеждения. Първото е, че сме единодушни относно понятието за европейско единство, на което основателно вашето председателство много държи. Искаме единна Европа. Това по никакъв начин не противоречи на идеята, че държавите членки, които искат да напредват по-бързо и да отидат по-далеч заедно в една или друга област, могат да го направят, когато не можем да напредваме във формат 27, като така създадат авангард и проправят пътя за останалите - винаги на равно основание. Впрочем това не е ново: така направихме с еврозоната, Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и със засилените сътрудничества, които съществуват [създадохме такива в областта на приложимото право при развода, единната патентна закрила и неотдавна относно европейска прокуратура]. Но тези засилени сътрудничества все още се осъществяват при прекалено ограничаващи условия, които трябва да се променят.

Второто ми убеждение е, че за да преосновем Европа, трябва да дадем отново думата на гражданите. Европа е направена за европейците и трябва да се изгражда от европейците. Много често чуваме да се казва, че Европа е Брюксел. Но Европа сме всички ние. Трябва да чуем европейците, за да разберем какви са техните очаквания ? Каква Европа искат, къде считат, че Европа не присъства достатъчно, или че е необходимо повече субсидиарност, къде трябва да подходим по различен начин? Затова предложихме „граждански допитвания за Европа“ във всички държави членки, които желаят. Допитванията ще се проведат между април и октомври тази година. Те трябва да дадат възможност на гражданите да водят дебати и да изтъкнат вижданията си. Радвам се, че България желае да участва в тях и разчитам на българското гражданско общество, че ще допринесе в пълна степен за провеждането им.

Дами и господа,

Изправени сме пред големи предизвикателства, пред хубави европейски предизвикателства, които трябва да поемем заедно и българското председателство има определяща роля. Имах късмет да придружавам президента на Републиката през август във Варна и да Ви посрещна в Париж, скъпа Лиляна, но за мен беше необходимо и да дойда да се срещна с Вас в София - в началото на едно председателство, на което пожелавам да бъде ползотворно. Благодаря ви горещо за топлия прием, който ми оказахте. С радост ще ви изслушам и по-късно ще отговоря на въпросите ви.

публикувано на 02/02/2018

Нагоре