Комюнике на президента на Републиката

Намеса на френските въоръжени сили в отговор на употребата на химическо оръжие в Сирия
14.04.2018

В събота, 7 април 2018, в Дума, десетки мъже, жени и деца бяха избити в резултат на употребата на химическо оръжие, в пълно нарушение на международното право и на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Обстоятелствата и отговорността на сирийския режим са вън от всякакво съмнение.

Червената линия, фиксирана от Франция през май 2017, бе премината.

Ето защо разпоредих френските въоръжени сили да вземат участие тази нощ в международната операция, осъществена в коалиция със САЩ и Великобритания и насочена срещу нелегалния химически арсенал на сирийския режим.

Нашият отговор имаше за единствена цел възможностите на сирийския режим да произвежда и използва химическо оръжие.

Не можем да позволим банализиране на използването на химическо оръжие, каквато е непосредствената заплаха за сирийския народ и за колективната ни сигурност. Такъв е смисълът на инициативите, които Франция неизменно отстоява в Съвета за сигурност на ООН.

Франция и нейните партньори ще възобновят още днес усилията си в рамките на ООН за създаване на международен механизъм за установяване на отговорността, предотвратяване на възможността виновните да не бъдат наказани и възпрепятстване и на най-малкия опит за рецидив от страна на сирийския режим.

От май 2017 досега приоритетите на Франция в Сирия остават едни и същи: приключване на борбата с Даеш, осигуряване на хуманитарен достъп до цивилното население, създаване на колективна динамика за постигане на политическо решение на конфликта, за да може мирът най-после отново да бъде възстановен в Сирия, и бдителност за стабилността в региона.

Ще продължа решително да осъществявам тези приоритети и в следващите дни и седмици.

Съгласно член 35, алинея 2 от Конституцията парламентът ще бъде информиран и ще бъде организиран парламентарен дебат във връзка с решението за намеса на нашите въоръжени сили в чужбина.

JPEG

публикувано на 07/12/2020

Нагоре