Конференция за бъдещето на Европа: стартиране на многоезична онлайн платформа [fr]

Конференцията за бъдещето на Европа представлява основополагаща инициатива, предложена от Франция, която намира израз в стартирането на 9 май 2021 г. на безпрецедентен общоевропейски дебат по повод Деня на Европа. Тя представлява отворена и приобщаваща форма на съвещателна демокрация.

Целта ѝ е да даде на всички граждани в цяла Европа възможността да споделят какво очакват от Европейския съюз, така че тези очаквания да повлияят на бъдещото развитие на Европейския съюз и разработването на неговите политики.

От 19 април всички граждани на ЕС са поканени да допринесат за оформянето на собственото им бъдеще и това на Европа в многоезичната онлайн платформа за Конференцията за бъдещето на Европа. Платформата, която е достъпна на 24 езика, ще позволи споделянето и обмена на идеи и гледни точки между гражданите от целия съюз в рамките на онлайн събития.

Конференцията ще премине под егидата на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Европейската комисия, в качеството им на съвместно председателство. Съпредседателите се ангажират с предприемането на по-нататъшни действия, произтичащи от заключенията на конференцията.

публикувано на 22/04/2021

Нагоре