Конференция за намаляване и управление на отпадъците в Бургас [fr]

На 28 и 29 ноември 2019 г. в Бургас се проведе конференция за намаляване и управление на отпадъците.

Организирана в партньорство с АСЕКОБ (Асоциацията на еколозите от общините в България), сдружение „За Земята“ и Горичка (неправителствена организация, подпомагаща ресторанти в подхода им за разделно събиране на отпадъците) и подкрепяна от Френския институт в Париж, конференцията бе официално открита от посланика на Франция в България, г-жа Флоранс Робин, и от г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет на Бургас. Стотина експерти от различни български общини и представители на НПО се събраха, за да обменят добри практики в областта на управлението и намаляването на отпадъците.

Сутринта бе посветена на изказвания на експерти в областта на отпадъците и на лица, прилагащи добри практики в тази област: Министерството на околната среда и водите, кметството на Златоград (тази община два пъти спечели конкурса за устойчиви градове Екообщина, организиран от посолството на Франция) и български НПО. Следобедът започна с изказване на Камий Плар, представител на ZERO Waste France, която наблегна на необходимостта от намаляване на образуването на отпадъци, преди да се мисли за управлението им, и продължи с уъркшопове за обмен на добри практики. Целта на тези уъркшопове бе да се предложат прецизни инструменти за конкретно приложение и пряко въздействие върху нашия начин на мислене, живот, производство и потребление.

Втора част от този проект ще се проведе през април 2020 г. под формата на фестивал с филмови прожекции и изложба на фотографии с цел повишаване на осведомеността на по-широка публика.

JPEG - 526.2 KB
© Посолство на Франция в България

публикувано на 05/12/2019

Нагоре