Конкурс за млади франкофони на възраст от 20 до 26 години [fr]

LabCitoyen има за цел да насърчи знанията на своите участници чрез колективни дебати на френски език по актуални теми в областта на правата на човека.

Програмата, която се подкрепя от Френския институт в Париж, предлага на петдесетина граждански ангажирани млади франкофони от целия свят на възраст от 20 до 26 години престой в Париж за обсъждане на основни теми за правата на човека под формата на поредица от конференции, дебати, кръгли маси и работни групи.

Програмата, която е създадена в партньорство с над двадесет институции и неправителствени организации, позволява на младежите да се срещнат с управленски кадри от международни организации, с депутати, журналисти, граждански застъпници, предприемачи и лекари.

Изданието на LabCitoyen за 2020 г. ще се проведе в Париж от 28 юни до 5 юли и ще се фокусира върху основните права на детето с различни подтеми: право на образование и достъп до качествено образование; борба с физическото, психическото и сексуалното насилие и с всички форми на детска експлоатация (трафик, деца войници...); права на детето и развитие: борба с детското недохранване, неравенство, достъп до здравни услуги; защита на правата на насилствено прогонени деца.

Кандидатите, които трябва да са на възраст между 20 и 26 години, следва да имат ниво на владеене на френски език DELF B1 или еквивалентна диплома или сертифат.

Престоят за участие в LabCitoyen ще бъде от 28 юни до 5 юли 2020 г. като е задължително присъствието по време на целия престой.

Всички разходи по престоя на участниците ще бъдат поети от организатора.

За повече информация за Labcitoyen посетете интернет страницата.

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на френски език най-късно до 31 януари 2020 г. до nicolas.maubec@institutfrancais.bg.

JPEG

публикувано на 19/03/2020

Нагоре