Конкурс за пледоарии за отмяна на смъртното наказание

В рамките на френската кампания за отмяна на смъртното наказание, Министерството на външните работи и международното развитие в партньорство с Международната организация на франкофонията, френските и френскоезични адвокатски колегии и с асоциацията Заедно срещу смъртното наказание, организира конкурс за пледоарии на френски език за млади адвокати.

PNG

Дами и господа адвокати, имате думата!

Тъй като Вашето слово е ценно, а Вашата роля – съществена, за да бъде постигнат напредък в процеса на размисъл върху отмяната на смъртното наказание, Министерството на външните работи и международното развитие организира този конкурс.

Конкурсът е предназначен за млади адвокати от целия свят, вписани в списъка на адвокатска колегия или в списък на стажант-адвокати от по-малко от 10 години насам.

Лауреатите ще бъдат поканени на международния финал, който ще се състои в Париж на 8 и 9 октомври 2015 г. и ще имат възможността да представят устно своята пледоария пред престижно международно жури, съставено от специалисти в областта на правото (посолството на Франция в България ще поеме разходите по престоя във френската столица на българските лауреати).

Лауреатите ще бъдат наградени и с участие в обучителен семинар, който ще бъде проведен от опитни адвокати, защитавали осъдени на смърт лица.

Първата награда ще бъде покана за участие в журито на конкурса по красноречие по време на Международната конференция на адвокатурите с обща правна традиция в Котону през декември 2015 г.

Участие:

За да участват в конкурса, кандидатите трябва да предадат в електронен формат писмена пледоария на френски език (от 1000 до 2500 думи), свързана със защитата на истински казус на смъртна присъда.

Всички кандидати трябва да изпратят по електронна поща (concours.abolition@gmail.com) най-късно на 31 август 2015 г.:

  1. пледоария (формат Word)
  2. удостоверение за вписването им в адвокатска колегия (в списъка на адвокатската колегия или в списък на стажант-адвокати)
  3. копие на документ за самоличност

Регламент на конкурса (на френски език)

публикувано на 18/11/2015

Нагоре