Консулски отдел [fr]

Основната мисия на консулския отдел е предоставянето на административни услуги на френските граждани, установени в България. Освен това той предоставя съвети, помощ и защита на пътуващите френски граждани в затруднено положение.

Той регистрира нашите граждани в списъка на французите, установили се извън Франция, което им предоставя по-добра закрила и преференциални тарифи за консулски услуги. Завежда отдела за гражданското състояние и определя консулските избирателни списъци, което позволява на французите в чужбина да гласуват на президентските избори, референдумите и изборите за съветници на французите в чужбина.

Отделът отговаря и за преброяването на населението и организирането на повиквателния ден и подготовка за отбрана, съвместно с военния аташе, както и с издаването на документи за пътуване и на национални лични карти.

Консулският отдел осигурява консулска закрила в случай на арестуване от полицията, на осъждане на затвор, на тежко произшествие или болест. Той може също да се намеси в случай на репатриране. Отделът извършва формалностите по репатриране на тела или тленни останки в случай на смърт, настъпила в района, за който отговаря.

Що се отнася до чуждите граждани извън ЕС, визовият отдел е натоварен с обработката на заявките за пътуване в Шенгенското пространство.

Служителите на консулския отдел и почетният консул във Варна подпомагат началника на отдела в изпълнението на задачите му.

Той участва в местната комисия по стипендиите, в консулската комисия за защита на социалната дейност, в административната избирателна комисия, в комисията по сигурността, в управителния съвет на френското училище с право на съвещателен глас и редовно извършва консулски обиколки с цел да се срещне с французите, установили се в отдалечени от София градове.

Екипът на консулския отдел

- Ръководител на консулския отдел и главен секретар на посолството
Г-н Сирил КАРО

- Заместник на консула

- Двама счетоводители

- Двама консулски служители

публикувано на 16/09/2022

Нагоре