Консулски отдел [fr]

Консуският отдел е в услуга на французите и в частност на тези, които са се установили в България. Той им предоставя съвети, както и определена форма на помощ и закрила.

Той регистрира нашите граждани в списъка на французите установили се извън Франция, завежда отдела за гражданското състояние и организира гласуване за съответните избори (президентски избори, европейски избори, референдуми...)

Отделът се занимава също и с организацията на повиквателния ден за отбрана заедно с военния аташе, както и с издаването на документи за пътуване и на национални лични карти (при условие, че гражданинът е регистриран).

Отделът осигурява консулска закрила в случай на арестуване от полицията, на осъждане на затвор, на тежко произшествие или болест. Той може също да се намеси в случай на репатриране.

Що се отнася до чуждите граждани извън ЕС, визовият отдел е натоварен с обработка на досиетата на желаещите да пътуват в Европейския съюз.

Служителите на консулския отдел и почетният консул във Варна подпомагат началника на отдела в изпълнението на задачите му.

Той участва в местната комисия по стипендии за френските училища в България, в консулския комитет за социална дейност и в консулския комитет по труда и професионалното обучение (когато съществува такъв).

публикувано на 12/08/2019

Нагоре