Консултативно съвещание по Договора за Антарктика в Париж (от 14 до 24 юни 2021 г.) [fr]

Антарктида е най-южният континент на Земята. Въпреки че няма постоянно население, нейните 52 научни бази приемат близо 1 500 изследователи, които се възползват от отдалечеността и суровия климат, благоприятстващи научните изследвания.

Подписан през 1959 г. от 12 страни (Аржентина, Австралия, Белгия, Чили, Франция, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южноафриканския съюз, СССР, Обединеното кралство и САЩ), към които впоследствие се присъединяват други 42 държави, Договорът за Антарктика постановява, че „белият континент“ е запазен единствено за мирни и научни цели. Този договор също така замразява всички териториални претенции и насърчава международното сътрудничество.

Държавите – страни по договора организират ежегодно и на ротационен принцип Консултативни съвещания. През 2021 г. 43-тото Консултативно съвещание се организира от Франция. То ще се проведе между 14 и 24 юни 2021 година.

Антарктика в няколко числа

  • 14,2 милиона км2 площ
  • 70% от сладководните запаси на планетата се съдържат в ледената ѝ покривка
  • ледената шапка може да достигне дебелина до 1,6 км
  • база Дюмон д’Юрвил (заедно с Ню Хемпшир на Съединените щати) е световен рекордьор по скорост на вятъра с 372 км/ч.

Какви са целите на Консултативните съвещания по Договора за Антарктика?

Консултативните съвещания позволяват на 54-те държави по договора да предприемат мерки, за да гарантират спазването на принципите и постигането на целите на Договора за Антарктика, както и на т. нар. Мадридски протокол за опазването на околната среда в Антарктика (подписан през октомври 1991 г.).

Съвещанията разглеждат, изготвят и препоръчват на правителствата мерки, целящи да улеснят:

  • научните изследвания в Антарктика;
  • международното научно сътрудничество в този регион;
  • изпълнението на правата за провеждане на инспекции, предвидени в чл. 7 от този договор.

Консултативните съвещания се занимават освен това и с упражняване на юрисдикцията в Антарктика, защитата и опазването на фауната и флората.

Антарктика – природен резерват, посветен на мира и науката

Протоколът от Мадрид обявява Антарктика за „природен резерват, посветен на мира и науката“, забранявайки експлоатацията на полезни изкопаеми в Антарктика. Този документ, разработен по инициатива на министър-председателите на Франция и Австралия, Мишел Рокар и Боб Хоук, залага принципа, според който дейностите в Антарктика трябва да се извършват така, че да намаляват отрицателните въздействия върху околната среда и екосистемите.

Антарктика разполага с изключително биоразнообразие, което я превръща в предпочитана лаборатория за международно сътрудничество и научни изследвания в множество области: климатология, науки за земята, биология, астрономия, медицина…

PNG - 865.5 KB
Френската база Дюмон д’Юрвил през южното лято
Снимка: © IPEV - Armand Patoir

За повече информация относно Договора за Антарктика, Мадридския протокол и 43-ото Консултативно съвещание.

публикувано на 05/07/2021

Нагоре