Корекция на въглеродните емисии на границите в полза на климата [fr]

Франция има честта да покани представители на Европейската комисия, академични експерти, представители на международни организации и на гражданското общество да участват във виртуална международна конференция на високо равнище относно изместването на въглеродните емисии и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, която ще се проведе на 23 март 2021 година.

Контекст

Научната общност не спира да ни предупреждава за неотложния характер на въпроса за климата, увеличават се притесненията за нашата обща способност да постигнем основната цел на Парижкото споразумение за ограничаване до 2 °C на увеличението на температурата на планетата спрямо прединдустриалните нива и продължаване на усилията за допълнително намаление с 1,5 °C. Нужно е да действаме по-силно и по-бързо. В контекста на необходимостта от засилване на световната амбиция по отношение на климата – тема, която ще е в центъра на COP26 в Глазгоу, ръководителите на Европейския съюз (ЕС) се споразумяха миналия декември да увеличат целта за нетно намаляване до 55% на парниковите емисии в ЕС до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г., за да поставят ЕС в по-добра позиция да постигне нулеви нетни емисии от парникови газове през 2050 година. Успоредно с това, въпреки че над 100 страни се ангажираха или възнамеряват да постигнат дългосрочната цел за въглеродна неутралност, разликите в нивото на климатичната амбиция в краткосрочен и средносрочен план остават значителни. Вследствие на тези разлики нараства рискът от изместване на въглеродните емисии.

Изместването на въглеродните емисии е положение, при което прилагането на амбициозни политики по отношение на климата в определен регион или страна води до увеличение на емисиите в региони с по-ниски цели, в резултат на преместването на производството, като това застрашава ефективността на амбициозните политики за климата на световно равнище и тяхната социална приемливост. Изместването на въглеродните емисии пренася неоправдано нашите емисии към други страни, където те замърсяват повече, за да произвеждат стоките, от които се нуждаем и които консумираме. В този смисъл борбата с изместването на въглеродните емисии е особено важна, ако искаме да засилим въздействието на европейската политика срещу изменението на климата. Това явление застрашава сериозно ефективността и приемливостта на политиките за намаляване на емисиите и на усилията за декарбонизация в ЕС. Научната литература ясно заявява как можем да се справим с това предизвикателство: механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите се очертава като най-ефективният инструмент.

За целта и в изпълнение на съобщението за Европейския зелен пакт от декември 2019 г. Европейската комисия ще разработи до юни 2021 г. предложения, които ще позволят да се създаде механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите на Европейския съюз до 2023 година. За да бъде справедлив и легитимен, този механизъм трябва да бъде разработен така, че да е напълно съобразен с правилата на Световната търговска организация (СТО) и в съответствие с многостранната рамка за климата и световните въпроси за развитие. За да бъде ефективен, неговото прилагане трябва да се извърши по приобщаващ и прозрачен начин.

Събитието

Главната цел на това публично международно събитие е да се обсъдят основните въпроси, повдигнати във връзка с разработването и прилагането на механизмите за корекция на въглеродните емисии на границите като цяло. То ще даде възможност да се информира обществеността по прозрачен начин за целите на този инструмент, както и за основните му характеристики. В конференцията ще се включат виртуално европейски политически лидери, университетски преподаватели, експерти, както и представители на международни организации и на гражданското общество от трети страни извън ЕС, за да дадат мнението си по въпроса. Дебатите ще бъдат разделени на три кръгли маси и ще са на тема (i) проблематиката на изместването на въглеродните емисии, (ii) съгласуваността на механизма с рамката на Парижкото споразумение и въпросите на световното развитие и (iii) съвместимостта на механизма с правилата на СТО.

За да разгледате програмата и да се запишете, посетете уебсайта на събитието.

публикувано на 26/03/2021

Нагоре