Make our planet great again

След решението на САЩ да се оттеглят от Парижкото споразумение за климата, на 1 юни 2017г. президентът Еманюел Макрон призова научните изследователи и преподавателите, предприемачите, сдруженията и НПО да се мобилизират и да се присъединят към Франция в борбата с изменението на климата.

Този призив за обединение на силите в името на опазването на планетата е доказателство за волята на Франция да има водеща роля в борбата с изменението на климата.

Призивът намира конкретно изражение в интернет платформа „ Make Our Planet Great Again “.

Целта на тази платформа е да се благоприятства мобилизирането в името на опазването на нашата планетата на всички, които желаят да участват в проекти, да продължат изследванията си, да създадат свое предприятие и търсят финансиране или да се установят във Франция.

Този интернет сайт на английски и френски език, поддържан от Business France в координация с министерствата на екологичния и солидарен преход, на Европа и външните работи, на икономиката и на висшето образование, научноизследователската дейност и иновацията, предоставя единен амбициозен, практичен и прагматичен инструмент.

www.makeourplanetgreatagain.fr

публикувано на 16/08/2017

Нагоре