Мерки в България за ограничаване разпространението на Covid-19 [fr]

Към 25 април 2020 г. 1 234 случaя на коронавирус Covid-19 са потвърдени от българските власти, от които 54 смъртни и 197 излекувани. Кликнете тук за повече информация относно териториалното им разпределение.

Посолството на Франция в София е мобилизирано, за да Ви информира и съветва. Приканваме Ви да следите нашите социални мрежи (Facebook и Twitter) и нашия уебсайт и да спазвате официалните предписания.

Мерки, предприети от българските власти

Мерки за ограничаване на физическите контакти

Считано от 12 април и до 13 май включително е задължително носенето на маска или на друго предпазно средство, покриващо устата и носа, на обществени открити и закрити пространства.

Единен информационен портал за информация относно мерките за борба с COVID-19: https://coronavirus.bg/

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът на валидност на някои документи за пребиваване на чужденци, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване документите се смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Република България и удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде издаден и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Считано от 00:00 ч. на 21 март 2020 влизат в сила нови противоепидемични мерки.

Със заповед на министъра на здравеопазването от 19 март 2020 г. временно се забранява влизането на граждани от трети страни на територията на България. Сред засегнатите лица са и гражданите на Франция, с изключение на лицата със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, както и на тези френски граждани и членовете на техните семейства, които преминават транзитно през територията на страната с цел да се завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

Със заповед на министъра на здравеопазването от 17 март 2020 г. всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Франция и 14 други държави се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават.

Министърът на здравеопазването забрани повече от двама възрастни души да се събират на открити и закрити обществени места.

На 17 март министърът на туризма издаде заповед за преустановяване на организираните туристически пътувания до 13 април 2020 г. включително. Ако сте закупили организирано пътуване, Ви съветваме да се свържете с Вашия туроператор за повече информация относно условията за възстановяване на заплатената сума.

На 16 март Министерството на външните работи увеличи нивото на риск за Франция от 3 на 4: „предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)“. Министърът на здравеопазването временно забрани влизането в България на лица, пристигащи в България от 16 държави, сред които Франция, считано от 00.00 часа на 18 март, с изключение на българските граждани, членовете на техните семейства, както и лицата със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

На цялата територия на Република България е въведено извънредно положение, в сила от 13 март до 13 май 2020 г..

До 13 май 2020 г. се преустановяват следните дейности :

  • посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания ;
  • учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение ;
  • посещенията на децата в детските ясли и детските градини ;
  • всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма ;
  • провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други) ;
  • плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност следва да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

На 15 март, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да се преустанови разглеждането на всички наказателни, граждански, търговски и административни дела за периода на извънредното положение, с някои изключения, както и за ограничаване достъпа на граждани до съдебните зали. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

Продължителност на карантината и хоспитализация

Лицата, пристигащи от страни с потвърдени случаи на COVID-19, включително Франция, се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Ако през това време развият някакви симптоми, могат да се обадят на личния си лекар, на медицинското заведение, отговорно за тяхното място на настаняване, или на съответната регионална здравна инспекция за насоки и тестване.

На задължителна 28-дневни домашна изолация (карантина) подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
- лица без симптоми, т.е. такива, които са контактни или установени в хода на епидемичното проучване;
- лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38℃, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус, т.е. объркване или летаргия, и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.);
- всички, при които е бил потвърден случай на COVID-19 и заради това са били настанени в болница (считано от датата на изписването от лечебно заведение).

Със заповед на министъра на здравеопазването се определя кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение.

Санкции за неспазване на ограничителните мерки

Нарушаването на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от 1 000 до 10 000 лева. Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от 10 до 50 000 лева.

Болен от заразна болест, посочена в чл. 61 от Закона за здравето, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, което откаже задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5 000 лв.

Информация за полетите

Wizz Air отмени всичките си полети от и до Варна за периода от 25 март до 1 май.

Трите авиокомпании, осъществяващи полети между България и Италия, отмениха полетите си до и от Италия:
• Bulgaria Air : полетите са отменени до 4 април;
• Ryanair : полетите са отменени до 8 април;
• Wizz Air : полетите са отменени до 3 април.

Полетите на Bulgaria Air и Wizz Air, свързващи България с Израел, също са отменени заради въвеждането на задължителна 14-дневна карантина за всички пътници, пристигащи в Израел.

Считано от 23:59 ч. на 17 март се забраняват всички полети от Китай, Южна Корея, Иран, Италия и Испания за срок от 14 дни. Изключение се прави за превоза на товари (включително пощенски), държавни полети, хуманитарни полети и такива за оказване на спешна медицинска помощ, както и кацане по технически причини на територията на България.

Засегнатите от тези промени лица следва да се свържат със съответните авиокомпании или туроператори, чрез които са закупили самолетните си билети.

За повече информация относно актуалното състояние на полетите :
Летище София
Летище Варна
Летище Бургас

Промяна в дейностите на Френския институт в България

Френския институт в България преустановява всички свои дейности за широката публика (езикови курсове, медиатека, културни събития). Датите, на които дейностите ще бъдат възобновени ще бъдат обявени допълнително.

За повече информация: http://institutfrancais.bg/programata/823/horairesdescoursdelangue1bg/

Напомняне на предпазните мерки

За лицата, намиращи се или връщащи се от район, където циркулира вирусът:

• Следете температурата си два пъти на ден;
• Следете за появата на симптоми на дихателна инфекция (кашлица, затруднено дишане и др.);
• Мийте редовно ръцете си или използвайте хидроалкохолен разтвор;
• Избягвайте контакт с уязвими хора (бременни жени, хронично болни, възрастни и др.);
• Избягвайте да посещавате места, където се намират уязвими хора (болници, родилни домове, домове за настаняване за възрастни и др.);
• Избягвайте всички несъществени излизания (големи събирания на хора, ресторанти, кино и др.).

В случай на проява на признаци на дихателна инфекция (висока температура или усещане за такава, кашлица, затруднено дишане), ако идвате от район, където вирусът циркулира или в рамките на 14 дни след завръщането Ви от такъв район:

• Свържете се с местните здравни власти и ги уведомете за симптомите Ви и за скорошния Ви престой в засегнатия район;
• Не отивайте при личния си лекар или в спешното отделение, за да избегнете евентуално заразяване. Свържете се с личния си лекар по телефона преди да отидете до здравното заведение, за да получите насоки;
• Избягвайте всякакъв контакт с хората около Вас;
• Носете маска (по лекарско предписание).

Превантивни мерки

Съществуват елементарни мерки за предпазване на Вашето здраве и това на хората около Вас:
• Мийте си ръцете редовно;
• Кашляйте или кихайте в свивката на лакътя;
• Поздравявайте, без да се ръкувате; избягвайте прегръдките и целувките;
• Използвайте кърпички за еднократна употреба;
• Носете маска, когато сте болни (по лекарско предписание);
• Избягвайте пренаселените места;
• Спазвайте поне 1 метър разстояние спрямо другите хора;
• Ограничете използването на банкноти и монети: по възможност плащайте с карта или онлайн.

Полезни връзки

- Консулският ни отдел е на разположение на френските граждани, които пряко (здравни проблеми) или косвено (затруднения, свързани с намирането на място за настаняване или др.) се намират в затруднено положение, свързано с епидемията :

  • по имейл на следния адрес: consulat.sofia@protonmail.com
  • активирано е звено за връзка на следния телефонен номер: 02 965 11 90.

- За информация относно COVID-19, свържете се с денонощния телефонен номер на Министерството на здравеопазването: 02 807 87 57.

- За повече информация относно противоепидемичните мерки, въведени на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването, обадете се на телефонната линия на Национална система 112.

- За повече информация за ограничителните мерки в трети страни, свържете се с Министерството на външните работи на следните телефонни номера: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085; oперативен дежурен - +359 893 339 616; + 359 893 33 96 95; и на имейл адрес crisis@mfa.bg.

Приканваме френските граждани, които в момента се намират в България, да се запишат на портала Ariane на френското Министерство на Европа и външните работи. Записването е безплатно и ще позволи на посолството да:

  • информира френските граждани в България относно последните съвети за сигурност по имейл или чрез есемес;
  • да се свърже с тях в случай на криза.

Важно : записването в портала Ariane не създава никакво задължение за намеса от страна на Министерството на Европа и външните работи. Единствено министерството преценява необходимостта дали да се организира или не спасителна операция в чужбина според обстоятелствата.

Мерки във Франция

- Препоръки за превенция, съвети за пътуващите и цялата полезна информация относно положението и мерките, предприети във Франция, могат да бъдат намерени на уебсайта на правителството, който се обновява редовно.

Сигурността на всички, и най-вече на възрастните хора, страдащи от патологии, зависи от нашата колективна бдителност!

Уверяваме Ви, че нашите служители са напълно мобилизирани.

публикувано на 25/04/2020

Нагоре