Международен ден за борба срещу хомофобията

Борбата срещу нарушаването на човешките права въз основа на сексуалната ориентация или полова идентичност на човек, е един от приоритетите на политиката на Франция в областта на човешките права

JPEG

Франция изразява особено съжаление, че все още в много страни по света лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовити и интерсексуалните хора (ЛГБТИ) продължават да бъдат жертва на безнаказано преследване, мъчения, арести и дори убийства.

Днес хомосексулността продължава да бъде признавана за престъпление в близо 76 държави, в пет от които е предвидено смъртно наказание. Това положение е неприемливо. Всички хора трябва да се ползват от еднаква защита на своите права, предвидени от международните спогодби, без място за никаква дискриминация.

Франция подкрепя декриминализирането на хомосексуалността и работи усилено в рамките на ООН за борбата срещу стигматизирането и сериозните нарушения на човешките права, от които страдат лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните хора (ЛГБТИ) навсякъде по света.

За повече информация

публикувано на 18/11/2020

Нагоре